Freddy Korthoudt met zijn ouders

 

korthoud.jpg

 

Mijn vader vertrok in 1949 voor de Belgische staat naar Belgisch-Congo voor de dienst Bruggen en wegenbouw. Bij de eerste aankomst in Buta in de Oost provincie, zowat 380 kilometers boven Stanleystad was een verkennende wandeling met heel het gezin naar de plaats waar mijn vader een brug over de rivier Rubi moest bouwen verplicht met de tropen helm.

 

Buta was de hoofdplaats van het district. Er waren toen in deze post 212 Europeanen en 9050 zwarte. Het was voor deze nieuwkomers toch wel een heel verschil met Antwerpen, stad waar mijn ouders vandaan kwamen.

 

Later en toen ik er met mijn moeder over te praten, over deze eerste aanraking met Afrika, is het mij duidelijk geworden dat deze grote stap echt niet voorspeld was en dat zij wel wat tijd nodig heeft gehad om zich aan te passen. Niets kon aan Belgen laten vermoeden waar ze terecht zouden komen na hun vertrek naar de kolonie. Nochtans is het ongelooflijk goed mee gevallen want wij zijn gebleven tot in 1968 toen mijn vader op pensioen ging.

Freddy Korthoudt ©

 

 

 

 

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine