O.T.R.A.C.O. - U.N.A.T.R.A. | Zijn verleden en evolutie.

Boten, Treinen, Vliegtuigen, Vervoer, Films, Havens, CMB,
Bateaux, Trains, Aviations, Transports, Films, Les Ports, CMB

O.T.R.A.C.O. - U.N.A.T.R.A. (foto le baudouinville)

Een school voor Olifanten

Olifanten dressur in Api de enige plaats waar olifanten worden ingezet in Congo.

Voor de tweede wereldoorlog waren er drie soorten olifanten in Belgisch Congo, namelijk het woudtype en het grastype die een hoog gestalte hadden, daarnaast was er het moerastype dat zeer zeldzaam was en enkel in Belgisch Congo werd aantroffen. Olifanten waren zeer talrijk in het Noord-Oosten. De Jacht op die dieren werd vanaf de jaren 1926 strenger geregeld om het uitsterven van het ras te voorkomen. Ivoor was tijdens de periode van Leopold een van de bijzonderste inkomens uit de kolonie. In 1924 was de hoeveelheid ivoor 301,962 kg. In 1934 was dit gedaald met één derde.

In het noordoosten van Kongo, bij de ingang van het Nationaal Park van de Garamba, ligt het plaatsje Gangala no Bodio. Het is zo klein, dat men er zelfs geen hotel kan vinden.Toch kennen haast alle ex-kolonisten de naam van het plaatsje. Want daar worden de olifanten getemd.

Het ligt op 76 km van Rungu op de weg naar Faradje en te Wando moet men links afslaan om na 7 km Gangala na Bodio te bereiken. Het station Gangala na Bodio, de enige plaats waar Afrikaanse olifanten worden afgericht, dateert van 1927.

Bij de vangst wordt sedert 1910 als volgt te werk gegaan; Jagers onder het bevel van een Europeaan te paard, zoekt in een kudde wilde olifanten een jonge olifant op van 1,50 m tot 1,80 m. Tegen de wind in wordt het dier benaderd, achtervolgd en tenslotte met stevige touwen aan een boom vastgebonden. De volwassen olifanten en de moeder worden met geweerschoten op afstand gehouden. Het tam maken en de africhting duren tien tot twaalf maanden.Het tam maken is lang niet gemakkelijk. De olifant moet eerst met de mens vertrouwd geraken, in het bijzonder met de man die zijn kornak (Indische methode en naam voor verzorger) zal worden. Geregeld wordt het dier 's morgens en 's avonds omringd door een groep mannen die in koor zingen terwijl zij het afwrijven, strelen en overladen met lekkers , zoals zoete aardappelen, suikerriet, ananas en bananen.Eerst leert het op bevel opstaan en liggen. Later wordt het bereden, in het begin gedurende enkele ogenblikken, maar geleidelijk wordt de duur opgedreven, terwijl de poten evenwel gebonden blijven. tijdens wandeling is het dier gekoppeld aan een monitor.

Na tien maanden begint de eigenlijke dressuur die erin bestaat hem te leren werken en trekken vooral. Geleidelijk worden steeds grotere inspanningen op gelegd. Een afgerichte olifant is bij machte 400 kg te dragen, ploegen met twee tot drie scharen te trekken en boomstronken te vervoeren. Mits een flinke africhting kan een olifant vijf tot zes uur per dag werken bij voorkeur 's morgens, daar hij zeer gevoelig is voor de zonnehitte. De Afrikaanse olifant is verstandig maar schuw en komt gemakkelijk onder de indruk. Men mag hem niet bij verrassing doen schrikken, noch ruw behandelen. Een gedresseerde olifant kan langs de baan lasten van 2000 tot 3000 kg trekken. De meeste toeristen, die tijdens de koloniale periode in de buurt kwamen, hielden eraan de eigenaardige school te bezoeken. Het was een buitenkansje voor hen. Gangala na Bodio was immers de enige plaats in heel Afrika waar olifanten werden gedresseerd !

Het idée om olifanten af te richten met het doel deze dieren, die gevrijwaard zijn tegen beten van tseetseevliegen, voor het vervoer te gebruiken en kwam van Leopold II. In 1879 werden te Dar-es-Salaam vier Indische olifanten ontscheept , de bedoeling was deze aan te wenden bij het africhten van in Congo gevangen dikhuiden. Ze stierven echter alle vier binnen het jaar. In 1900 gaf de Koning aan commandant Laplume opdracht olifanten te vangen en hun africhting aan te vatten.

In 1902 was commandant Laplume erin geslaagd drie olifanten af te richten. In 1907 telde het station er 55. In 1927 begon het Gouvernement afgerichte olifanten te verhuren. In de jaren 1942-1944 bedroeg het aantal olifanten onder staatscontrole 70, waarvan er 20 tot 30 werden verhuurd. In 1944 waren er te Gangala na Bodio 15 olifanten monitors, waarvan één gevangen in 1902. De africhting van 17 andere dieren was nog niet voltooid. In 1944 werden 25 jonge olifanten gevangen, in 1945 waren dat 40 en begin 1946 ongeveer 29.

Hoewel men doorgaans meent dat olifanten zich in gevangenschap niet voortplanten werden in Gangala na Bodio verscheidene jongen geboren.