Congo Belge | Provincie - Province | Orientale

Capitale Hoofdstad  |  Stanleyville

Le Congo Belge entre les deux guerres mondiale.
Belgisch Congo tussen twee wereldoorlogen in.

Districten Gewesten en belangrijke centra's - Districts Régions et centres importants

Wapenschild Congo : (bron larousse universelle 1948)

info provincie alle bronnen zoals.: Onze Kolonie Dhr. Laude anno 1935, infor Congo, Larousse1948, Quillet 1926 en nog veel meer informatie gelezen in zeer oude tijdschriften.

Leopoldville
Equateur
Orientale
Kivu
Katanga
Kasaï
Ruanda - Urundi

 

La population blanche -s'élève à 5.913 habitants. La population indigène recensée atteint 2.282.768 habitants Il a superficie est de 528.927 km² (densité : 4,31).

carte congo hysometriqueGrâce à son climat et  à ses richesse naturelles, cette province accuse un essor remarquable et son avenir paraît particulièrement brillant. La forêt équatoriale couvre la moitié de  sa superficie (partie centrale), tandis que la savane plus ou moins boisée se rencontre au nord et à l'est; des plateaux  herbeux. à haute altitude. s'étendent dans le Kibali-Ituri et le Kivu, et deux  régions hautes montagnes s'élèvent sur la frontière orientale (le Ruwenzori et les Virunga).

Signalons comme principales activités  économiques  de la province Orientale : la culture  de la  du coton par les indigènes dans le district de l’Uele (le plus important producteur de coton du Congo), la récolte des palmistes, la culture du caféier robusta et l’hévéa dans le district de Stanleyville et l’extraction de l’or dans le district du Kibali-Ituri. L’exploitation de l(‘or est également étendue dans le district de Stanleyville. L’agriculture indigène produit du coton et du café dans le nord-est et du riz et d’importantes culture vivrière dans le district de Stanleyville, pour le ravitaillement de la  main d’œuvre des société minières. L'élevage du  gros -bétail est pratiqué par les populations de pasteurs au nord-est du Kibali – Ituri

La région nord-est de la province, par ses beautés naturelles (région des lacs, des volcans, du Parc national Albert,) et par son climat excellent(altitude 1.000 à 2.300 mètres) offre le plus grand intérêt pour le tourisme.

Un magnifique réseau routier de 20.456 kilomètres, dont 4.542 kilomètre de routes principales, bien équipées, avec stations d'essence, garages, hôtels ou gîtes d'étapes et dotées de services réguliers d'automobiles, assure la liaison entre les principaux centres et la jonction avec les routes du Congo-Nil, le chemin de fer du Congo supérieur aux Grands Lacs et les Vicinaux de l’Uele.

Le Parc national Albert se prolonge de la province du Kivu dans l'est du Kibali-Ituri.

De nombreuses écoles primaires, moyennes, normales et professionnelles sont régulièrement  fréquentées par un grand nombre d'enfants indigènes. Les missions déploient une grande activité.

La situation sanitaire est excellente. Signalons  la collaboration de la Croix-Rouge (Pawa et Medje ) qui a contribué à la création et à l'extension de nombreux dispensaires. Un laboratoire de recherches et un institut Pasteur' sont  installés à Stanleyville.

La quatrième expédition Belge Orientale

La fondation de la station Mpala 1882


Algemeen : anno 1936 (voorheen noemde men het de provincie Stanleystad)

De blanke bevolking bestaat uit 3.500 bewoners, waarvan 65 %  Belgen.

De getelde inlandse bevolking bereikt 2.323.000 bewoners.

Dank zij haar klimaat en haar natuurlijke rijkdommen gaat deze provincie een prachtige toekomst tegemoet en ontwikkelt ze zich nu reeds op wonderbare wijze. Het evenaarswoud strekt zich over de helft  van haar oppervlakte uit (centraal deel); de savanne, enigszins bebost, vindt men in het Noorden en in het Oosten ; hoge grasvlakten strekken zich in Kibali-Ituri en in Kivu uit, en twee gebieden van zeer hoge bergen bevinden zich aan de Oostelijke grens (Ruwenzori en Virunga. )De Oostprovincie Stanleystad heeft als voornaamste economische factoren : de katoenteelt door de inlanders in het Uele district (de belangrijkste katoenvoortbrenger van heel Congo); Het oogsten der palmpitten; de teelt van de robusta koffieplant en van den hevea in het district Stanleystad en het ontginnen van goud in het Kibali-lturi-district.

De uitbating der goudvelden heeft zich uitgebreid tot het district Stanleystad.

De inlandse landbouw (katoen, koffie in het Noord-Oosten) brengt nog rijst voort in het district Stanleystad en teelt voorname voedingsplanten voor de bevoorrading der mijnondernemingen.

De herdersvolkeren van het Noord-Oosten van Kibali-Ituri houden zich onledig met het fokken wan zwaar vee. De runderveestapel bedraagt nagenoeg 110.000 stuks.De Noord-Oosteliike streek der provincie biedt door haar natuurschoonheden, (de streek der meren, der vulkanen en van het Nationaal Albertpark), en haar voortreffelijk klimaat (van 1.000 tot 2.300 m. hoogte) een zeen groot belang voor het toerisme.Het « Office Belgo-Luxembourgeois du Tourisme » en de “Touring Club van België”  organiseren het toeristisch verkeer in deze wonderschone streek.

Een prachtig net van banen : 13.000 km. waarvan 3.500 km. hoofdbanen, behoorlijk toegerust met benzine-stations, autogarages, hotels of etapeverblijven en met een regelmatige dienst voor auto’s, verzekert het verkeer tussen de voorname centra en de verbinding met de Congo-Nijl-banen. Er bestaan 125 km. spoor (Buurtspoorwegen (Uele).

Het Nationaal Albertpark strekt zich uit van de provincie Costermansstad tot in het Oosten van Kibali-lturi.

Een groot aantal inlandsche kinderen bezoeken regelmatig de talrijke lagere- middelbare- normaal- en beroepsscholen. De missies zijn aldaar zeer actief. De gezondheidstoestand is voortreffelijk.

Vermelden we de samenwerking van het Rode Kruis (Pawa en Dingila) met de « Adipo », welke veel bijdroegen tot het inrichten en het uitbreiden van talrijke dispensaria. Een laboratorium voor opzoekingen en een Pasteurinstituut zijn opgericht te Stanleystad.

De provincie telde 88 katholieke en 48 protestantse missiecentra.


¨Poteau funéraire du Uele (oostprovincie)

Poteaux funéraires dans l'Uele

Oostprovincie Hoofdstad : Stanleystad

* oudere document

Districten

Steden

Gewesten

Opper Congo

Stanleystad

Bafwasende

Banalia

Isangi

Ponthierville

Opala

Yahuma

Neder - Uele

Buta

Aketi

Ango

Bambesa

Bondo

Buta

Poko

Opper - Uele

Paulis

Dungu

Faradje

Niangara

Paulis

Wamba

Watsa

Ituri

Bunia

Aru *

Bunia

Djugu

Mambasa

MahagiLeopoldstad
Evenaarsprovincie Oostprovincie Kivu Katanga Kasaï Ruanda - Urundi

1900 Le quartie des industries indigènes BasokoBasokoBasoko