Boeken over de kolonisatie en of decolonisatie.

Ze mogen niet ontbreken in uw bibliotheek

Ze zijn geschreven door auteurs die in Congo verbleven of Rwanda en of hun ouders verbleven in de kolonie.

Boeken melden voor de lezers van congo 1960Uw boek melden in de rubriek boeken ?

Stuur een tekst van minium 2 pagina's A4 bij voorkeur in een word document.

Stuur ook een afbeelding van je cover en achterflap van je boek via mail naar : congo-1960.

Bericht voor de uitgevers en of auteurs.

 

Boeken congo 1960Heeft U een interessant boek gelezen ?

Stuur ons uw info en of link door via mail of sociale media.

Of stuur ons uw opinie over het boek en beveel deze aan aan onze lezer van de website.

mail : congo-1960

Dat is alles ..

Boeken 2018

Ga naar boeken 2018

Titre : Le Congo s'embrase - Edition Weyrich

Juillet 1960, échec politique et militaire belge.

Les troubles de Thysville, Matadi, Boma et Léopoldville.
Format Format : 25 x 21 cm
Nombre de pages : 240 pages
Couverture : Cartonnée avec jaquette Nombreuses photos
Auteur Hugues Wenkin
Référence - EAN 9782874894428

 


Wij waren erbij Force Aérienne Tactique Congolaise 1964-1967

[link]

Het boek start bij de onafhankelijkheid van Belgisch Congo op 30 juni 1960 en schetst de pijnlijke geboorte van de nieuwe staat.Begin 1963 is Congo op politiek, administratief en militair vlak een zeer onstabiel land. Enkele individuen maakten zich met de steun van de Sovjet-Unie en communistisch China meester van grote stukken van het grondgebied. Het Armée National Congolaise (ANC,) de opvolger van de Force Publique, kon onvoldoende weerstand bieden en steeds grotere delen van het grondgebied vielen in handen van de rebellen. De Amerikaanse CIA was toen al actief onder de dekmantel van de luchtvaartmaatschappij Caribbean Aeromarine Corporation, vanaf september 1964 onder de naam van de in Liechtenstein opgerichte Anstalt WIGMO (Western International Ground Maintenance Organisation.)


Tussen vonk en Omroep - Draadloze communicatie in België en Kongo 1900-1918

[ Link ]

Auteur Guido Nys & Bruno Brasseur

Achtentwintig maart 2014 is een heuglijke datum: we vieren 100 jaar radio! Radio Laken zond juist geteld 100 jaar geleden een radioconcert uit, dat tot in Parijs, op de installatie van de Eiffeltoren ontvangen werd. En dat zonder radiolampen, de voorlopers van de beter bekende transistors, waarmee voldoende modulatieversterking kon verkregen worden. En met een zender die nog een boogzender was, t.t.z. een soort vonkenzender. Met als gevolg niet al te zuivere golven. Kwaliteit was het dus niet. Maar het was herkenbare muziek. Dat vertelden toch de Franse kranten.


Hallo, hallo, hier radio Laken…  Bruno BrasseurHallo, hallo, hier radio Laken… De pioniersjaren van de radiotelegrafie en telefonie in België en haar ex-kolonie.

[link]

Auteur Bruno Brasseur

Auteur Bruno Brasseur De pioniersjaren van de radiotelegrafie en telefonie in België en haar ex-kolonie. Het behandelt de periode van bij de eerste tekenen van radiotelegrafie in België tot aan de Grote Oorlog. En gezien de ontwikkeling van die telegrafie in België in grote mate toegespitst was op Congo, omdat communicatie in dat onmetelijk land (80 keer België) een absolute noodzaak was, worden de pioniersjaren in onze ex-kolonie ook behandeld. Die jaren werden dan ook met een primeur afgesloten.


Zoals de Zee een Zandkasteel Jessy Maesen

Auteur: Jessy Maesen Zoals de Zee een Zandkasteel

[link]

Auteur: Jessy Maesen

De kleine Josepha observeert haar steeds groter wordende wereld en stelt zich hierover vragen. Doordat ze een groot deel van haar jeugd doorbrengt in het Belgisch Congo van de jaren '50 leert ze om te gaan met gevoelens als heimwee, vriendschap en verdriet. Tegelijkertijd zweert ze het racisme in dat verre land af, en valt ze terug op haar eigen waarden. Tot ze opmerkt dat ze, net zoals haar vriendinnetjes, langzaam wegglijdt uit de kinderlijke eerlijkheid. Josepha neemt zich echter voor dat zij haar kindertijd nooit zal vergeten, en tracht op allerlei manieren de elementaire kinderlijke gevoelens te bewaren. "Zoals de Zee een Zandkasteel" is met heel veel gevoel geschreven. Dit brengt onder andere met zich mee dat men de indruk heeft met levende en dynamische personages te doen te hebben. Ook met de schrijfstijl zit het wel goed: dankzij een goede en afwisselende woordkeuze en zinsopbouw is dit een boek dat men in één ruk uitleest!


Huurlingen, geheim agenten en diplomaten

[link]

Auteur Ludo De Witte

Dit boek brengt verslag uit over de stormachtige gebeurtenissen in Congo in 1964 en 1965: de opstanden tegen de Congolese regering onder leiding van Pierre Mulele en Christophe Gbenye; het neerslaan van de opstanden en de Belgisch-Amerikaanse interventie in Stanleystad en Paulis, bolwerken van de rebellen; de Congomissie van Cuba onder leiding van Ernesto «Che» Guevara in 1965; de staatsgreep van Mobutu op 24 november 1965.

Congo, 24 november 1964: honderden Belgische paracommando's worden gedropt boven Stanleystad en Paulis, waar rebellen een onbekend aantal blanken gijzelen. In de grootste humanitaire reddingsoperatie ooit worden ongeveer 2000 mensen bevrijd, voornamelijk Belgen. Een week later paraderen diezelfde militairen triomfantelijk door Brussel, onder het oog van duizenden uitzinnige Belgen. Achter dit succesverhaal gaan echter gebeurtenissen schuil die voor de donkerste bladzijden van de Congolese geschiedenis zorgen. De bevrijdingsoperatie gaat hand in hand met een bloederige operatie over de weg, waarbij regeringstroepen tienduizenden Congolezen brutaal vermoorden. Elk verzet tegen het prowesterse regime in de hoofdstad wordt genadeloos verpletterd.


Congo Reis Mar Del PlataAls recht krom is - Mémoires van een vals beschuldigd ambtenaar.

[link]

Auteur : Yvan Godfroid

Voor u ligt het levensverhaal van een bijzonder man. Opgegroeid in een kroostrijk en kansarm gezin vat de jonge Andreas Godfroid in het naoorlogse België met gretigheid een loopbaan aan op de onderste sport van de maatschappelijke ladder. Hij kon toen niet vermoeden hoe ver zijn ambities en zijn inzet hem uiteindelijk zouden brengen.

In zijn eigen woorden vertelt hij ons in het eerste deel van dit boek zijn leven, zoals hij dat ook bij leven zo graag deed. Wie hem heeft gekend zal zijn stijl herkennen. Zijn verhaal spreekt voor zich, het getuigt van een enorme levenskracht, je voelt heel goed hoe graag hij heeft geleefd.

In al zijn bescheidenheid heeft hij in zijn levensverhaal één facet van zijn persoonlijkheid onderbelicht: zijn onkreukbaarheid. Wie zijn vertrouwen genoot, zal zich nog wel dat soort verhalen herinneren: hoe mensen hem soms geld boden, of partijpolitieke banden inriepen voor het verkrijgen van gunsten waar hij toegang toe kon geven. Nooit kwam hij zelfs maar in de verleiding om hierop in te gaan. Voor hem gold maar één richtsnoer: vooruitkomen in het leven doe je uitsluitend op basis van eigen verdiensten.

Het is bijzonder ironisch dat na een onberispelijke staat van dienst aan de gemeenschap van 48,5 jaren uitgerekend hij in de gevangenis belandt op basis van compleet valse beschuldigingen door een zwaar sjoemelende lagere ambtenaar. Groter onrecht was voor hem niet denkbaar.

Zijn diepe verontwaardiging over de goedgelovigheid van het gerecht en over de vuile rol van de media snijden dan ook terecht vlijmscherp doorheen de pagina's van deel twee en drie van dit boek.

Dertig slopende maanden na zijn onterechte voorhechtenis wordt zijn juridische lijdensweg uiteindelijk op 8 november 2000 afgerond met een tweede vrijspraak door het Hof van Beroep. Dat het nog tien jaar heeft geduurd vooraleer dit boek werd uitgegeven, heeft alles te maken met een geding, door hemzelf ingeleid in juli 2001, met als hoofddoel morele genoegdoening te krijgen van de twee mensen die jarenlang ongegronde verdachtmakingen aan zijn adres hebben geuit, en als nevendoel de hoog opgelopen gerechtskosten (10.411 €) terug te vorderen en een schadevergoeding voor aantasting van eer en goede naam te verkrijgen. Het verschijnen van zijn boek mocht in geen geval de rechtsgang hinderen. Hij wou absoluut eerst de uitspraak van de rechtbank afwachten.


Auteur Ivan Godfroid, Rook Vuur Kringel Taal

Rook vuur kringel taal

[link]

Auteur Ivan Godfroid

Op de 51ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo, stelt Uitgeverij De Draak de nieuwe dichtbundel van Ivan 'Paluku' Godfroid, Rookvuurkringeltaal voor. De dichtbundel is opgedeeld in drie hoofdstukken: de lezer krijgt telkens eerst feitelijke informatie over Congo, waarna hij het land van dichtbij leert kennen dankzij de treffende gedichten. "Mijn bundel biedt een veelkleurige glimp van Congo," zegt Ivan Godfroid, "van binnenuit bekeken, besnuffeld, betast en beluisterd."

Het boek is te koop voor 14,90 bij de betere boekhandel en via www.dedraak.org.


Binza 10 Walter GeertsBINZA 10 jaar Kongo

[link]

Auteur : Walter Geerts

Walter Geerts is geboren en getogen in Congo. Door de onafhankelijkheidsperikelen in 1960 zag hij zich gedwongen naar België te vertrekken. Hij werd journalist voor de toenmalige NIR/BRT en volgde de verdere gebeurtenissen in Congo op de voet. Zijn levensverhaal als verslaggever valt grotendeels samen met de dictatuur van Joseph Désiré Mobutu. Zo ontwikkelde zich de klassieke problematische journalistenrelatie. De politicus begint de journalist zo goed te kennen dat hij hem in vertrouwen neemt, waardoor die beter geïnformeerd is dan wie ook, maar niet al zijn informatie meteen op straat kan gooien zodat naijverige collega's hem van collusie beginnen te beschuldigen. Geerts beschrijft deze relatie in het boek "De man van Kamanyola" (Davidsfonds) eveneens te vinden bij Mers Antique !


Een recht van antwoord auteur Walter Geerts, ik blanke koning rode rubber , zwarte dood. Een recht van Antwoord - Ik blanke Koning, Rode Rubber, Zwarte Dood

[link]

Auteur Walter Geerts

Walter Geerts is geboren en getogen in Congo. Door de onafhankelijkheidsperikelen in 1960 zag hij zich gedwongen naar België te vertrekken. Hij werd journalist voor de toenmalige NIR/BRT en volgde de verdere gebeurtenissen in Congo op de voet. Zijn levensverhaal als verslaggever valt grotendeels samen met de dictatuur van Joseph Désiré Mobutu. Zo ontwikkelde zich de klassieke problematische journalistenrelatie. De politicus begint de journalist zo goed te kennen dat hij hem in vertrouwen neemt, waardoor die beter geïnformeerd is dan wie ook, maar niet al zijn informatie meteen op straat kan gooien zodat naijverige collega's hem van collusie beginnen te beschuldigen. Geerts beschrijft deze relatie in het boek "De man van Kamanyola" (Davidsfonds) -

Hij is ook de schrijver van Binza 10 verschenen 10 jaar na de dipenda

Enkele jaren geleden werd op de VRT de BBC-reportage Blanke koning, rode rubber, zwarte dood uitgezonden. Daarin werd het verleden van toenmalig Belgisch Congo en de blijkbaar niet zo fraaie rol van koning Leopold II uit de doeken gedaan. De film zorgde voor nogal wat opschudding.

Walter Geerts, journalist en onder andere de stichter van het duidingsmagazine Actueel op Radio 1, is met de koloniale toestanden in Congo zeer goed bekend: hij werd er geboren en bracht er vele jaren door. Bij het bekijken van de reportage vielen hem nogal wat onjuistheden, halve waarheden en vooral heel veel volstrekte leugens en fabeltjes op. Hij meende - terecht - dat een recht van antwoord, een rechtzetting van de verdraaide feiten, op zijn plaats was. Dat doet hij in dit boek.

Zo stelt hij bijvoorbeeld vast dat van het afhakken van handen - het onderdeel van de reportage dat nogal wat stof deed opwaaien - helemaal geen sprake was. Onder meer de in de film getoonde foto, waarop twee jongens zonder handen te zien zijn, heeft daar niets mee te maken. Achterhaald kon worden dat beide jongens immers het slachtoffer van arbeidsongevallen en ziekten werden, waardoor ze hun handen verloren.

De opgehangen story over de genocide waarbij Leopold II zowat 10 miljoen zwarten op zijn geweten zou hebben, blijkt ook volledig uit de lucht gegrepen. Van het immens grote en vrijwel lege Congo waren toen nagenoeg alleen de oevers en omliggende gebieden van de Congostroom bekend, en daar woonden nooit zoveel mensen. Van moord- en slachtpartijen was geen sprake.


Het Jaar van de Draak

[link]

Auteur Eddy Hoedt†

De Congocrisis, die een aanvang nam in 1961 na de moord op Premier Patrice Lumumba, bereikt zijn hoogtepunt. De rebellen, die zich “Simba's” noemen, veroveren praktisch zonder tegenstand een groot deel van het Congolese grondgebied. Nadat alle pogingen om via onderhandelingen tot een oplossing te komen mislukken, besluiten de Westerse mogendheden, met Amerika en België op kop, om de militaire steun aan Congo op te drijven. Dit gebeurt onder andere door het inschakelen van de Belgische kolonel Vandewalle als “persoonlijk raadgever van premier Tshombe”.
Stilaan wordt in Congo de 5de Gemechaniseerde Brigade uit de grond gestampt, door Vandewalle zeer vlug “Ommegang” gedoopt – naar analogie met de gekende Brusselse processie uit de middeleeuwen – dit wegens het heterogene gezelschapaan militairen en transportmiddelen in de colonnes.

Van dezelfde auteurWings, daggers en kronieken.  
Belgische Paracommando's in de jaren zestig. [link]  


Lode Achten auteur van het boek “Moyo Kommissele!”Moyo Kommissele - Lode Achten, koloniaal ambtenaar in Congo.

[link]

Auteur : Jos Smets

is een biografisch verhaal waarin het leven van deze bijzondere Diepenbekenaar wordt geschetst. Lode Achten vertrok in 1904 als jonge klerk naar Congo en bleef er 29 jaar. Hij bracht het in 1928 tot districtscommissaris van Kasai en van 1928 tot 1933 was hij directeur-generaal van de Société d”Elevage et de Culture. Hij was een man met een open geest en een hart voor de Congolezen. Hij wilde het land, de zwarte bevolking en hun taal begrijpen. Een groot deel van het boek bestaat uit dagboeken en reisverhalen van Lode zelf. Lode was een boeiend verteller. Zijn etnografische beschrijvingen en notities van meerdere stammen spreken iedere Afrika-liefhebber aan. Lode Achten werd geboren in Diepenbeek op 24 maart 1883 en overleed in Brussel op 26 maart 1933.


De rode aarde die blijvend aan je hart kleeft - Roloand DuyckDe Rode aarde die blijvend aan je hart kleeft

[link]

Auteur Roland Duyck

Een terugreis naar Congo en de relatie België-Congo in een historisch perspectief

Auteur : Roland Duyck Prijs : 20 € + portkosten 5 € Uitgeverij : Conota Leuven

Roland Duyck schreef een knap overzichtswerk over de geschiedenis van Congo met reflecties over zijn Congolese jeugdjaren en over zijn terugkeer ter gelegenheid van 50 jaar onafhankelijkheid. Dank zij de groep Affinité en Asteria Expeditions beleefde hij samen met oud leerlingen en andere reisgenoten Congo opnieuw na 50 jaar.


Permarco - Piionniers naar tropische watersPemarco

[link]

Auteur:Roland Duyck

Het boek is een ongekend stukje koloniale geschiedenis. Enkele West-Vlaamse vissers hebben hun stempel gedrukt op de kaart van Congo! De evolutie van de Pemarco is onafscheidelijk van de politieke evolutie. In het werk zijn beide elementen dan ook verweven. Het geeft de oorzaken terug van bloei en verval, de nationalisering van Mobutu in 1974, de daarna alom heersende corruptie, de toenmalige sfeer die er heerste te Matadi, ook de gevechten tussen Uno troepen en het Nationaal Congolees leger.


Enkele boeken van Peter Verlinden in een notedopje

[link]

Auteur Peter Verlinden en een knipoogje naar hem toe

'Afrikawatcher' Peter Verlinden interviewt Vlamingen die nu nog bijna dagelijks leven met hun kindertijd: ze brachten die in de jaren vijftig door in (Belgisch-)Congo. Hun ouders waren privéondernemers of koloniale ambtenaren. Als kind gingen zij met hen mee of ze werden daar geboren, ze ondergingen én genoten. Want zij leefden grotendeels zonder zorgen.

De gesprekken die Peter Verlinden met de 'tropenkinderen' voert, zijn zoektochten naar haast vergeten herinneringen. De afdruk van die jaren Congo op hun ziel is nochtans altijd scherp gebleven. En ook de gevoelens en indrukken uit een tijd toen 'kolonisatie', 'kolonie' en 'kolonialen' nog geen besmeurde begrippen waren: het overweldigende welkom in de dorpen, de absolute vrijheid, het leven buiten, het respect voor de zwarten met toch de toen volstrekt evidente apartheid, de ongedwongen en gezellige feestjes onder blanke families... kortom, 'Het Verloren Paradijs'.

Een halve eeuw later bundelt Peter Verlinden markante persoonlijke verhalen en herinneringen in dit interviewboek. Met getuigenissen van o.a. Karel Vinck en Herman van Rompuy.


Weg Uit Congo - Het drama van de kolonialen

[link]

Auteur Peter Verlinden

Pas nu, na bijna vijftig jaar, vertellen tientallen ex-kolonialen over de pijnlijke ontnuchtering. In 1960 al riep de overheid hen op om hun gruwelverhaal te doen bij politie of rijkswacht. Het eindrapport, geschreven door een speciale onderzoekscommissie, wordt tot op vandaag angstvallig verborgen gehouden. Peter Verlinden schreef een beheerst en vrijmoedig verslag over de explosieve gebeurtenissen in de ex-kolonie Congo. Slachtoffers en getuigen komen aan het woord en geven zo een nieuwe kijk op de dekolonisatie.

De aangevulde heruitgave van Weg uit Congo bevat vele bijkomende gegevens uit het Onderzoeksrapport Congo 1960 dat nog altijd niet officieel vrijgegeven is. Voor het eerst wordt er zo uitvoerig uit dit onderzoeksrapport geciteerd! Nieuwe getuigenissen bevestigen dat zich in enkele weken tijd het grootste humanitaire drama heeft afgespeeld dat Belgen hebben gekend sinds de Tweede Wereldoorlog. Een drama waarover tot vandaag gezwegen wordt.

 

Congo Reis Mar Del PlataTienenaars in congo 1885-1918.

[link]

Auteurs A.-B. Ergo - M. Best

Licht de verwikkelingen toe van het leven en soms ook over het overlijden van een veertigtal pionniers van enkele Tienenaars gedurende de Congo Vrijstaat het begin van een colonie gedurende de oorlog 1914-1918.We vinden er ondermeer de Vice-Gouverneur van Congo en stichter van Elisabethville in terug, maar ook een redactiechef van de allereerste krant of een technische piloot van de eerste allereeste lijnvlucht (watervliegtuigen) Léopoldville-Stanleyville Ze zijn ofwel missionarissen, postbeambte, een oorlogsheld van REDJAF, een stationchef, dokters tijdens de campagne van Tabora of gewoon aarbeider. Men vindt er zelfs de allereerste 18-jarige Tiense jonkvrouw die ter plaatse beviel van een zoon op 09-03-1934 in het beroemd district van het Lulonga.

Congo Reis Mar Del PlataTitel : De acht van Stanleystad

[link]

Auteur : Mimi Fredrix Redactie : Roland Marico

dit boek is het verhaal juist na de dipenda ik vind dar Roland zijn boek de moeite waard is om hier te vermelden het is een schrijnend verhaal van intimidatie, slagen, martelingen, enz... het boek is niet voor gevoelige lezer(es)

Inleiding: Het boek “ DE ACHT VAN STANLEYSTAD” heeft ongeveer 4 jaar in beslag genomen om al de nodige gegevens te verzamelen en te verwerken. Het is een waar gebeurd verhaal dat handelt over 8 Belgische soldaten, waarvan Roland Marico er een van is en momenteel in Leopoldsburg woont. Zes maanden krijgsgevangen, in een hel van één Congolese gevangenis waar mishandelingen en folteringen schering en inslag waren. Een verhaal waar men dagelijks in doodsangst en in dramatische onzekerheid moest leven. In kranten, op radio en tv werden hardnekkige geruchten verspreid met de melding over hun terechtstelling.


Heineken In Afrika

[link]

Auteur VAN BEEMEN Olivier

Als geen ander bedrijf dringt Heineken door tot de nerven van Afrikaanse samenlevingen.De multinational, al sinds de jaren dertig actief op het continent, beseft dat toekomstige groei grotendeels hiervandaan moet komen. Heineken in Afrika is het resultaat van drie jaar baanbrekend journalistiek onderzoek. Daarbij bezocht de auteur alle Afrikaanse landen waar Heineken brouwerijen bezit, sprak hij bijna 300 betrokkenen en deed hij diepgravend archief- en literatuuronderzoek. Met zijn levendige en toegankelijke stijl geeft Olivier van Beemen bovendien inzicht in het moderne Afrika en de rol die het bedrijfsleven daar speelt. De onthullingen in Heineken in Afrika, onder meer over belastingontwijking, medeplichtigheid bij mensenrechtenschendingen en omstreden zakenpartners, hebben inmiddels tot vragen geleid in de Tweede Kamer en het Europees Parlement.

Tussen buit en baat. Congo in het interbellum

Tussen buit en baat. Congo in het interbellum

In 1927 onderneemt Vlaams-katholiek kamerlid en zakenman Gustaaf Sap een maandenlange reis naar Belgisch-Congo. Nagelaten brieven hangen een mooi beeld op van de reis en geven een exclusieve impressie uit de eerste hand van de kolonie. Tevens getuigen ze van een merkwaardige katholiek-socialistische samenwerking, geen sinecure in die periode.

Na afloop van zijn reis schrijft Sap een vlijmscherp parlementair onderzoeksrapport waarin hij het koloniale beleid hekelt, maar bovenal heel zwaar uithaalt naar de veel te grote greep van privémaatschappijen – de Société Générale op kop – op dat koloniale beleid en de kolonie tout court. Een explosief rapport dat heel wat stof doet opwaaien…

Congo in het interbellum is een tot dusver onderbelicht hoofdstuk uit de Belgische koloniale geschiedenis. Dit boek schetst een levendig beeld van de kolonie in die periode, en geeft een inzicht in het reilen en zeilen van de koloniale triniteit: holdings, Kerk en staat.


 


Vlamingen en Walen Overzee

Vlamingen en Walen Overzee

[link]

Auteur Historicus Guido Convents

Lang voordat België zijn onafhankelijkheid verwerft, zwermen tal van Vlamingen en Walen uit naar andere continenten. Vanaf het ogenblik dat Spanje en Portugal de Europese grenzen doorbreken, raken ook een aantal bewoners van onze contreien verweven met deze intercontinentale expansie. Enkelen laten zelfs een onuitwisbaar en gewaardeerd spoor achter in de geschiedenis van Afrika, Amerika en Azië.


Docteur tussen Brousse en Stad

Docteur tussen Brousse en Stad

[Link ]

Dokter Erik Lamsens in Congo, Huisarts in Roeselare, vader, zanger, politicus.

Uitgeverij Bibliodroom en Voor het goede doel

'Docteur tussen brousse en stad' is uitgegeven door Uitgeverij Bibliodroom en is zowel bij de auteur als in de boekhandel te koop voor 17,95 euro. De opbrengst gaat naar Casa da criança Santo Antonio, een tehuis voor kansarme kinderen in Brazilië.

Erik Lamsens (71) is van heel wat markten thuis. Dat bewijst hij nog maar eens door nu ook een boek uit te brengen. 'Docteur tussen brousse en stad' is een autobiografie eivol anekdotes. Dr. Erik Lamsens Pas afgestudeerd als arts en met een rugzak vol idealen vertrekt Erik Lamsens naar Congo.


Mathieu Zana Etambala - De Teloorgang Van Een ModelkolonieDe Teloorgang van een modelkolonie

[link]

Geboren in Congo en woont sinds 1962 in Vlaanderen. Hij is doctor in de geschiedenis. Aan de K.U.Leuven doceert hij Afrika en de kolonisering, 1500-1960. Zijn onderzoek spitst zich toe op de diverse vormen van dynamiek die de Afrikaanse gemeenschappen en volkeren in beweging hebben gebracht. Hij was directeur van Missio, werkte als journalist bij Wereldwijd en was studieprefect in Bwamanda.

Nog meer linken :

Recensie Boek : Ego documenten en koloniale kranten reconstrueren het einde van Belgisch Congo. Zana Aziza Etambala, zelf geboren in Congo maar gestudeerd in Leuven is een expert te noemen op het vlak van politieke- en religieuze geschiedenis in Congo en Sub- Sahara Afrika in globo. De auteur leverde al meer werken af over de koloniale en meer recente geschiedenis van Congo.

Over het Boek : De Teloorgang Van Een Modelkolonie.


Kongo - Een voorgeschiedenis

[link]

Auteur Lucas Catherine

Een relaas uit een periode toen men nog geloofde dat kolonisatie vooruitgang betekende en blanken nog een heel andere kijk op zwarten hadden. De hoofdrollen zijn weggelegd voor Brusselaars. Voor Albert Thys, de man die 33 koloniale compagnies stichtte, Joseph Conrad naar the Heart of Darkness haalde en de eerste spoorweg in Kongo aanlegde. Voor burgemeester Karel Buls, die Thys zijn spoorweg mee inhuldigde. Voor journalist Camille Verhé van Het Laatste Nieuws, die in diens kielzog meereisde.


auteur David Van Reybroeck , "Congo" een geschiedenis Titel : "Congo" een geschiedenis

Auteur : David Van Reycbroeck Prijs: € 24,90 Uitgeverij : De bezige bij

05-10-2010 Ook in Nederland werden inmiddels al 40.000 exemplaren van Congo verkocht.

Er is aan het begin van de eenentwintigste eeuw nauwelijks een roeriger natie dan Congo, het reusachtige land in het hart van Afrika, dat barst van de grondstoffen die onontbeerlijk zijn in onze moderne tijd – én van de gruwelijke conflicten. Hoe kon de vroegere, relatief rustige kolonie van België, sinds 1960 onafhankelijk, zo veranderen? David Van Reybrouck beschrijft voor het eerst de verbijsterende geschiedenis van Congo, van ruim voor de komst van de ontdekkingsreiziger Stanley tot en met de invloed van China in de laatste tien jaar en de recente economische crisis.


Bokau waar mijn vlag stond geplanTitel : Bokau waar mijn vlag stond geplant Auteur : Jan Hintjes, Paradox Pres, 1992, 353 .pp, soft cover, 14 x 20 cm.

Prijs 20 €

Te vinden in de betere antiquariaatswinkels !!

 

Congo tentoongesteld

Congo Reis Mar Del Plata

Congo tentoongesteld. Een geschiedenis van de Belgische antropologie en het museum van Tervuren

Auteur: COUTTENIER MAARTEN Uitgavejaar: 2005

ISBN: 9789033457708

Prijs incl.BTW: € 38.00

Congo tentoongesteld schetst hoe de kolonie Congo door de Belgische burgerij ten tonele werd gevoerd in het museum van Tervuren (het huidige Koninklijk Museum voor Midden-Afrika) en de eerste wereldtentoonstellingen in België.

Er wordt voor het eerst een grondig overzicht gegeven van de vroege geschiedenis van het museum van Tervuren. De achtergrond waartegen die geschiedenis wordt geschetst is de vroege geschiedenis van de Belgische antropologie vanaf de oprichting van de Société d’Anthropologie de Bruxelles in 1882 tot 1925. Tot op heden was die geschiedenis een missing link in het wetenschappelijk onderzoek, een leemte die dit boek deels wil invullen.Dit boek wil aantonen hoe men vorm gaf aan de Afrikaanse ‘andere’, maar ook aan het burgerlijke ‘zelf’.

De Congolees werd gezien als een primitieve wilde die grote culturele overeenkomsten vertoonde met de prehistorische mens in Europa en dus aantoonde hoe onze voorouders leefden.

De vermeende wildheid van de andere zette echter ook de superioriteit van de westerse cultuur in de verf. Het contact met de kolonie zorgde voor een vorm van zelfdefinitie voor de Europese burgerij.

Het boek geeft uiteindelijk een zicht op een wereld die tegelijkertijd werd gekenmerkt door een ongeremd geloof in de menselijke vooruitgang, maar ook door een gevoel van verlies en een angst voor een verval van de Europese cultuur, veroorzaakt door de moderniteit.

Dit boek wordt uitgegeven in samenwerking met het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren, naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Het geheugen van Congo. De koloniale tijd’ (4 februari 2005-9 oktober 2005) in het museum.Bron : Uitgeverij Acco


 


Terug naar Congo auteur Marc REynebauJournalist Marc Reynebeau bracht zijn jeugd door in Albertstad, een stadje in het noorden van de provincie Katanga, in toenmalig Belgisch-Congo. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Congo ging Reynebeau terug naar het land van zijn jeugd om te kijken of hij de guaveboom in de tuin van zijn geboortehuis nog kon vinden.

Maar de guaveboom is niet meer, net zoals zoveel andere zaken. ‘Terug naar Congo. Op zoek naar de guaveboom uit mijn jeugd.' is een aangrijpend portret geworden van een complex land, in een uitgave van Lanoo.

Wars van nostalgisch gezwijmel en met kennis van zaken brengt Marc Reynebeau een aangrijpend portret van een complex land. Met krachtige reportagebeelden van Eric De Mildt


Titel Een halte te vroeg Auteur Valère de Ceuninck Titel Een halte te vroeg

Auteur Valère de Ceuninck

Het gaat eerst over de vorming van de auteur "te velde"in de kolonie en zijn loopbaan in de administratie. Hij maakt het moeilijk begin van de onafhankelijkheid mee in Kinshasa en kan ter plaatse blijven. Samen met enkele collega's neemt hij het initiatief om de ontwikkelingshulp op te bouwen in de landbouwdienst. Hij gaat door veel momenten van ontmoediging, want overal ziet hij de sporen van onttakeling van het land door onbekwaamheid en corruptie. Na een tiental jaren bereikt de ontwikkelingshulp een min of meer vaste vorm en is bilateraal, multilateraal en internationaal gedifferentieerd. Sinds de publicatie van het boek is Congo echt de diepte ingegaan, ook zijn ontwikkelingshulp. Een confirmatie van de soms pessimistische kijk van de auteur? Hij beklemtoont in zijn besluit dat de Congolezen het beleid van hun land op zich moeten nemen en vooral moeten zorgen voor de opleiding en de motivatie van hun jeugd, als garantie van een waardige toekomst


Congo Reis Mar Del PlataVissen in Centrafrique

[link]

Auteur : Valère De Ceuninck

In de jaren zestig van de vorige eeuw zag de Centraal-Afrikaanse Republiek, (CAR), of gewoon Centrafrique, als onafhankelijke staat het licht. De visteelt had er onder alle facetten van de inlandse landelijk economie een zekere graad van ontwikkeling bereikt. De start van het onafhankelijke land verliep niet zonder storingen, zowel politieke als economische. Ook de ontwikkeling van de visteelt werd eerst sterk afgeremd en kwijnde daarna weg.


En toen zweeg de bolikoko

[link]

Auteur Cyriel Van Meel

Het was 1955 toen koning Boudewijn eens kwam kijken en zich kon verheugen in de lof die hem werd toegeschreven " Bwana kitoko" of zo dacht hij toch, alhoewel de massa iets anders verwoord had: " Mwana kitoko',. In de ogen van de Congolezen moet een chef en zeker een koning, een zwaar en machtig personage zíjn waar ze met ontzag kunnen naar opkijken. Maar wat zeggen ze ? Een magere, jonge, ietwat teruggetrokken bleke blanke, een.mwana( kid) . Ze vonden zijn verschijning niet mis, hij mocht r zijn in zijn wit mooi uniforn , kitoko, ( mooi). Het was,ook de tijd van de " conscience Africaine,' en de opkomst van Abako, Balubakat, conakaq de schamierperiode waarin de ene vaste waarde na de andere op losse schroeven kwam te staan. Het was ook de tijd dat men vanuit België kwam zeggen hoe het in Congo moest.


WaterhyacintenCongo ya sika - De bestrijding van de waterhyacinten

[link]

Auteur Cyriel Van Meel

Het boek van Cyriel van Meel beschrijft hoe hij als ex-coloniaal aangeworven werd door OTRACO om aan een grote uitroeiïngscampagne te beginnen. Paniek brak uit in Congo. De waterhyacinten 'Congo Ya Sika' zo noemden de zwarte bevolking deze gigantische lila-achtige waterhyacint werd een echte plaag op de congostroom. De congostroom groeide dicht en de boten geraakten vast in deze gigantische prachtige plant. Een bloem met prachtige bladeren maar hardnekkige wortels; één bloem zorgde voor 1000 nakomelingen in 50 dagen per bloem via de zijscheuten, de zaden daarentegen kunnen jaren meedrijven en verliezen niets aan hun kiemkracht.


Congo Reis Mar Del PlataHELLO CONGO ADIEU:  

[link]

MARCEL SCHUER _ PSEUDONIEM eMeS

25 € MARCEL SCHUER – EMES Priesterage, 47, 9830 St Martens-Latem

E_MAIL : marcel.schuer(at)telenet.be Enkel te bestellen via mail !!

graag vermelden dat u informatie over dit boek op de site congo-1960 heeft gelezen .


Herinneringen aan Congo

Ambtenaar in Boma 1904-1907

Als de brave mensen uit mijn geboortedorp ook maar eens één dag in mijn bijzijn zouden kunnen vertoeven, hier in Congo waar niets dan wildheid, woestheid en barbaarsheid heerst, schrijft Désiré Bossaerts, dan zouden ze verstomd staan bij het zien van welke bekommernissen het leven voor een blanke met zich meebrengt! Wat in de periode 1904-1907 onmogelijk was, heeft Bossaerts op een andere manier proberen te realiseren. In een reeks 'straffe verhalen' die rond 1920 hun definitieve vorm kregen, heeft hij zijn bijzondere ervaringen met het thuisfront willen delen. Als begenadigd verteller neemt hij de lezer mee in dichtbegroeide tropische wouden en over uitgestrekte open vlaktes, in onzekere moerassen en over rivieren vol krokodillen. Hij stelt de lezer voor aan Congolese bevolkingsgroepen met vreemde namen en gebruiken, die hem soms openlijk vijandig gezind zijn, of met wie hij samen de vredespijp mocht roken. Hijzelf is de hoofdfiguur, die alle moeilijkheden overwint, en zich vaak uit hachelijke situaties redt.


Onze dagen in Congo - Verhalen van oud-kolonialen

[link]

Auteurs Auteurs : Bob Vanhee - Julien van Remoortere

ot het geheugen van Congo behoren de Belgische oud-kolonialen, die de opbloei en neergang van het land van a tot z beleefden en letterlijk op de eerste rij stonden, waardoor hun herinneringen springlevend bleven. Dit verhalenboek laat hen aan het woord. Ze vertellen over hun dagelijkse leven in Congo, over hun omgang met de plaatselijke bevolking - zwart en blank - en over de grote veranderingen. Van een leraar tot een ondernemer, een agronoom, een leproloog, een arts, een stationchef, een gewestbeheerder, een creool, een 'kind in Congo', een territoriaal, een veehouder en een missionaris die bevriend was met Mobutu. Geïllustreerd met de mooiste en merkwaardigste Fotos.


Auteur Guy Poppe

De boom waarnaar ze stenen gooien

( Radio Journalist Guy Poppe verbleef tot zijn 13 jaar in Belgisch Congo) Guy Poppe heeft de historische gebeurtenissen in Congo van nabij gevolgd, tot aan Joseph Kabila’s eedaflegging als radiojournalist en daarna als gepassioneerde getuige. Zijn dagboek geeft een uniek beeld van de getormenteerde periode die Congo het voorbije lange decennium meegemaakt heeft.


De teloorgang van een Modelkolonie

[link]

Auteur Mathieu Zana Etambala

Ego documenten en koloniale kranten reconstrueren het einde van Belgisch Congo. Zana Aziza Etambala, zelf geboren in Congo maar gestudeerd in Leuven is een expert te noemen op het vlak van politieke- en religieuze geschiedenis in Congo en Sub- Sahara Afrika in globo. De auteur leverde al meer werken af over de koloniale en meer recente geschiedenis van Congo.


Congo zoekt zusters”. Toen zilverpapier nog belangrijk was

Titel : "Congo zoekt zusters”. Toen zilverpapier nog belangrijk was

Auteur Hilde Rummens

In de jaren veertig trokken vijf moedige zusters uit Tienen naar Congo om er te werken als missionaris.

Om dat boeiend stukje geschiedenis niet verloren te laten gaan, schreef Hilde Rummens er een boek over. In “Congo zoekt zusters” haalt ze samen met de laatste drie nog levende zusters herinneringen op aan die tijd.


Getuigenis Van een koloniaal door Julien Van EeghemTitel : Getuigenissen van een koloniaal Auteur Julien Van Eeghem Een droom gaat in vervulling. Paul, een vriend gendarm, mag me begeleiden tot aan de voet van het vliegtuig.

Dit boek is het levensverhaal van de schrijver uit de periode 1956 tot 1978.

Graag had hij het oordeel van een vakman gekend, daarom gaf hij zijn copie aan de Heer Lucien Van Acker, hoofdredacteur van Biekorf, een historisch tijdschrift.

Het oordeel was gunstig, de Heer Van Acker had het boek bijna in één adem uitgelezen.

 


Yaka Mama

[Link]

Auteur: Anna Coudenys (kind van een koloniaal)

Een vlot geschreven boek dat twee onderwerpen door elkaar verweeft. Het verhaal van de ontluikende volwassenheid van een meisje van 14. In die zin kan men het als een (uitstekend) jeugdboek aanzien. Maar het is meer dan dat want het verhaal speelt zich af in 1959 in Leopoldstad (Kinshasa) en geeft een zeer waarheidsgetrouw beeld van de menselijke reacties van de daar wonende Belgen op de nakende onafhankelijkkheid: racisten, idealisten, realisten, onverschilligen.... Allemaal wonderlijk scherp getekend door een schrijfster, die - alhoewel ze nooit in Congo geweest is- zich wonderwel heeft ingeleefd in de heel speciale wereld van de kolonisten van toen.


Congo in Belgi?

CONGO IN BELGIE - Koloniale cultuur in de Metropool

[Link ]

Onder redactie van: Viaene Vincent - Van Reybrouck David - Ceuppens Bambi

België schiep Congo, maar schiep Congo ook België? In hoeverre werd het 20ste-eeuwse België voor een stuk gevormd door zijn kolonie? Die vraag stelde de toonaangevende Congolese historicus Isidore Ndaywel enige jaren geleden. Deze interdisciplinaire bundel biedt een antwoord. Hij belicht de invloed van de kolonie op de Belgische cultuur en samenleving, van hoog tot laag. Want kolonialisme is geen eenrichtingsverkeer. In Tervuren, bij nationale optochten en in klaslokalen zie je hoe Congo België mee inkleurde. Maar ook in de politiek, de media en de kunsten. Het gaat evengoed om de nesteling van Congo in de massacultuur van missieverhalen en speelfims, in de samenstelling van Belgische gezinnen of in de herinneringen van gewone mensen aan de voormalige kolonie. Het boek vormt zo een kaleidoscoop van het verschil dat Congo – en de Congolezen – maakten in de Belgische geschiedenis.


Mayombe Meester van de Magie

Naast een uitgebreid catalogusgedeelte wordt in een reeks korte essays ingegaan op de achtergrond en de betekenis van de etnografica. Geïllustreerd met nog nooit eerder gepubliceerd fotomateriaal. Een uitzonderlijke kijk, niet alleen op de westerse verzamelcultuur, maar ook op de Mayombe zelf. 

Nederlands,  voor € 55 .

Belangrijke internationale prijs voor Leuvense catalogus Mayombe, meesters van de magie Toen in het Leuvense museum M in het najaar 2010 de tentoonstelling Mayombe, meesters van de magie werd georganiseerd, naar aanleiding van de vijftigste verjaardag van de Congolese onafhankelijkheid, hoorde daar een schitterende catalogus bij. De Franse vertaling van dat boek, Mayombe. Statuettes rituelles du Congo, een uitgave van Lannoo, werd nu bekroond met de belangrijke Prix international du livre d'art tribal / International Tribal Art Book Prize 2011. 


Zoon in Congo

Zoon in Congo

auteur Leen Van den Berg

September 19, 2015

Leen van den Berg bevestigt haar schrijftalent met dit beklijvend drama dat zich afspeelt tegen de achtergrond van de Congolese rubberplantages.

Ondanks het feit dat hij in een weeshuis woont, ziet de toekomst van Elias er best goed uit. Tot zijn moeder hem komt ophalen. Zielsgelukkig is hij. Dan blijkt dat zijn zieke moeder hem van school haalt; ze wil eerder een extra kostwinner dan haar zoon. Na de dood van zijn moeder gaat Elias op zoek naar zijn onbekende vader. Zo komt hij terecht op een van de kolonievaarders naar Congo. Hij maakt er kennis met August, die hem de kneepjes van het vak leert, en met Nbele, een zwarte slaaf met wie Elias bevriend raakt.

Zoon in Congo is een aanklacht tegen de blanke wereldvisie in de koloniale tijden. Elias en August vechten tegen het heersende superioriteitsgevoel. Kunnen ze hun omgeving doen inzien dat het allemaal anders moet?


Congodokters

[link]

Auteur: Veerle Caerels; Thierry Goorden; Roger Van Laethem; Nicolas de Pape; Lieve Van Ermen; Louis Verhoest; Katia Belloy; Jean-Marie Segers; Colette Barbier

Talloze landgenoten werkten er als koloniaal ambtenaar, missionaris of ontwikkelingswerker. Vele jonge artsen deden er een eerste werkervaring op en vervulden er een onmisbare rol in de gezondheidszorg. Congodokters laat negentien artsen aan het woord die vaak jarenlang in Congo hebben gewerkt. Zij vertellen over de moeilijke omstandigheden waarin zij in dit onmetelijke land hun veelzijdig beroep hebben uitgeoefend. Zonder onderscheid brengen deze getuigenissen een boeiend en gevarieerd overzicht van de medische zorgverlening in het hart van Afrika en van de evolutie van een efficiënte, maar vrij paternalistische geneeskunde naar samenwerking met de huidige generatie Congolese artsen en verpleegkundigen. Deze rijk geïllustreerde bundel is een eerbetoon aan allen die zich jarenlang hebben ingezet om de noodlijdende bevolking in Afrika bij te staan.


Congo Reis Mar Del PlataHart der duisternis (roman), 127p., paperback,

Conrad, Joseph (2011),

Veel grote romans werden de afgelopen jaren in stripvorm uitgegeven. In 2010 verscheen de beeldroman van Heart of Darkness door Joseph Conrad.

Hart der duisternis is het beklemmende verhaal van kapitein Marlows zoektocht naar de mysterieuze Kurtz, die macht en invloed over de lokale bevolking van Congo heeft verkregen. Marlows avontuur, dat tot in het donkere hart van Afrika voert, dwingt hem tot een cruciale bezinning op zijn eigen waarden en die van zijn door kolonialisme gedreven samenleving. De tekeningen zijn van Cartherine Anyango en de teksten van David Zane Mairowitz


Lega - Ethiek en schoonheid in het hart van Afrika

Auteur : Daniel P. Biebuyck

De maskers en sculpturen van de Lega worden tot de hoogtepunten van de Afrikaanse kunst beschouwd.

Dit boek focust op het onderzoek dat de antropoloog D.P. Biebuyck verrichtte en van cruciaal belang bleek voor de interpretatie van deze kunst.

Co-editie KBC Bank & Verzekering

ISBN: 978-90-5349-388-5 -

Publicatiedatum:

mei 2002

Pagina's: 240


de droom van de ierDe droom van de Ier.

[link]

Mario Vargas Llosa (Peru, 1936)

Hij is een van de belangrijkste Zuid-Amerikaanse schrijvers van deze tijd. Zijn romans staan bekend om hun politieke en gewelddadige sfeer en hun aandacht voor het morele verval van de maatschappij.

Via kranten mengt Vargas Llosa zich geregeld in het maatschappelijk debat en in 1987 was hij kandidaat voor het presidentschap in Peru.


Hoe zwart is de duivelHoe zwart is de duivel ?

Hoe zwart is de duivel ?

Auteur Hans Declercq

In de namiddag van 16 januari 2001 doodt lijfwacht Rachidi de Congolese president Laurent-Désiré Kabila. Een minuut later krijgt de jongeman zelf een nekschot. Enkele medestanders van de president stellen alles in het werk opdat Joseph Kabila zijn vader zou kunnen opvolgen.

Ze krijgen steun uit verschillende hoek. Doctorandus Koen geraakt in Kinshasa verstrikt in het net van intriges. Hij vlucht doorheen Congo en creëert zijn eigen Heart of Darkness.

Hans Declercq (1976) is coauteur van In de schaduw van Saddam. Het Koerdische experiment in Irak. Hij werd tweemaal laureaat van de Ward Ruyslinck-prijs voor kortverhalen. Hoe zwart is de duivel? is zijn romandebuut.

Congo aan de Yzer 1914-2014Congo aan den Yser

[link]

Auteur : Griet Brosens

De 32 Congolese soldaten van het Belgisch leger in de Eerste Wereldoorlog Voor de Grote Oorlog werden wereldwijd bijna 65 miljoen mannen gemobiliseerd. Frankrijk en Groot-Brittannië zetten spahi's, zoeaven, sikhs, tirailleurs, Chinezen en andere koloniale volken in op de slagvelden van West-Europa. Regelmatig speelde ook de Belgische regering met het idee om Congolese soldaten te laten overkomen naar de Westhoek. De beslissing was formeel: nee, geen denken aan.


Geleerd in de tropen

Geleerd in de tropen Leuven, Congo & de wetenschap, 1885-1960

Auteur Ruben Mantels

'Geleerd in de tropen' is geschiedschrijving van absoluut topniveau, die in ons taalgebied al te zelden voorkomt.' Gunter Bousset in De Leeswolf, Jaargang 14, Nr. 3, April 2008

Van de dagen van Leopold II tot de dag dat koning Boudewijn Congo onafhankelijk verklaarde, was de Leuvense universiteit actief in de kolonie. Hoogleraren en onderzoekers ondernamen tropische expedities en volgden de veranderende kennis van Congo in Leuven op.

Belgische studenten voegden zich bij de ontdekkingsreizen van Stanley, namen deel aan de exploitatie van Katanga of sympathiseerden met de onafhankelijkheidsstrijd. In die strijd speelde Leuven een voortrekkersrol met de Lovanium-universiteit die zij nabij Leopoldstad oprichtte.


Jezuïeten in Kongo met ZWAARD EN KRUIS

[link]

Auteur Jules Marchal

De uitdrukking 'met zwaard en kruis' is niet ingegeven door hang naar sensatie. De jezuïeten formuleerden die uitdrukking zelf, toen ze jaren geleden verkondigden dat zij Kongo wilden beschaven met het zwaard en met het kruis, door de staat en door de kerk. Hun evangelisatie was een evangelisatie met dwang, het soort trouwens dat in de loop van de geschiedenis de beste vruchten voor de geloofsverspreiding heeft afgeworpen, en dat goed paste in de voormalige denkwereld van de jezuïeten, die zich de stoottroepen van Sint-Ignatius, de soldaten van Christus noemden. Dit boek leert ons waaruit die dwang in Kongo bestond: ketting en zweep gehanteerd door een militie van catechisten, gijzelingen, deportaties, strafexpedities. Leopold II liet de jezuïeten begaan omdat hij hun steun, zoals die van alle katholieke missies, nodig had om tegen de campagne van E.D. Morel stand te houden. Maar de beschaving met het zwaard en met het kruis faalde in Kongo. Dit boek is het verhaal van die faling. Het is ook het verhaal van een godsdienstig fanatisme dat aan een massa Kongolese kinderen het leven kostte. Voor dit aspect van hun oeuvre hadden de jezuïeten totaal geen oog. Integendeel zij voelden zich voldaan bij de gedachte dat zij die massa, door het doopsel in articulo mortis, aan de klauwen van de duivel ontrukten en voor eeuwig gelukkig maakten. Het was een godsdienstig fanatisme dat niet moest onderdoen voor dit van ayatolla Khomeiny.

DE KELDERS VAN CONGO
Het relaas van een verblijf in een Congolese gevangenis

Wat weten wij nog over onze oude kolonie Congo? 'Tralietrotter' Jan De Cock besloot een tijd lang te gaan wonen in de Kakwangura-gevangenis, in het donkere hart van Congo.

De gevangenis is een microkosmos, indringende gesprekken met zijn Afrikaanse medegevangenen geven ons een goede kijk op het Congo van gisteren en vandaag. Vol humor en inlevingsvermogen, in de bekende stijl van Hotel Prison Een boek dat de lezer naar de keel grijpt en ontroert Afrika is een caleidoscoop, een vergeten continent waarvan we bijzonder weinig afweten. In het hart van dat fascinerende en 'duistere' continent ligt Congo. En in het diepe binnenland van Congo, daar waar Congo doormidden gesneden wordt door de evenaar, ligt de stad Butembo. Jan De Cock, 'tralietrotter' en auteur van de bestseller Hotel Prison, ging op zoek naar de essentie van Afrika.

Hij daalde af in de kelders van Congo en liet zich vrijwillig opsluiten in de Kakwangura-gevangenis van Butembo, een fascinerende microkosmos en een schitterende afspiegeling van Afrika en Congo in het klein... In dit boek vertelt Jan De Cock zijn belevenissen in Congolese gevangenis. Hij registreert er de ongelooflijke verhalen van de gevangenen: van hoop en wanhoop, van hun dromen van vrede, verkiezingen en democratie. Hun sprookjes en hun grappen. Hun herinnering ook aan het Congo van gisteren en hun mijmeringen bij een wereld van morgen. Verhalen van Kitakya bijvoorbeeld, die zich op zijn 87ste herinnert hoe een moordenaar vroeger in bananenbladeren werd gewikkeld en in brand gestoken. Of van Julienne, die illegaal kintiki heeft gestookt. Of van de bewaker Kabuyaya, die de stok gebruikt voor stoute druggebruikers, maar zelf nog het meeste rookt. Van dagen zonder eten, en schoolkinderen die hout afleveren voor de gevangeniskeuken. Lees verder hier