Hallo, hallo, hier radio Laken…

De pioniersjaren van de radiotelegrafie en telefonie in België en haar ex-kolonie

Logo Congo-1960

De zaterdagconcerten van radio Laken in 1914

Auteur : Bruno Brasseur
Hallo, hallo, hier radio Laken…
er is een nieuw boek verschenen van Bruno en Guido over radio en telégraphie zie hiervoor de volgende link : Tussen Vonk en Omroep.

De zaterdagconcerten van radio Laken in 1914.

Dit is de titel van mijn boek dat zopas verschenen is. Het behandelt de periode van bij de eerste tekenen van radiotelegrafie in België tot aan de Grote Oorlog. En gezien de ontwikkeling van die telegrafie in België in grote mate toegespitst was op Congo, omdat communicatie in dat onmetelijk land (80 keer België) een absolute noodzaak was, worden de pioniersjaren in onze ex-kolonie ook behandeld. Die jaren werden dan ook met een primeur afgesloten.

Toch zullen we even uitlopen in de oorlog, want waar zeker weinigen van op de hoogte zijn, is de bouw van een raadselachtige geheime zender-ontvanger te Baarle-Hertog, onze enclave in Nederland, onder het woedende oog van de Duitsers. Zelfs Nederland was daar aanvankelijk niet van op de hoogte!

Hoofdbrok is natuurlijk het verhaal van de zenders van Laken, in de villa Lacoste, niet ver van het koninklijk paleis. Daar werd niet alleen een school gebouwd waar telegrafisten opgeleid werden en onderdelen gebouwd voor Congo, maar ook een grote zender die er in 1913 reeds in slaagde de afstand Brussel-Boma (6.300 km) te overbruggen. Een wereldprestatie in die tijd! En natuurlijk onze telefoniezender die tot augustus 1914 concerten verzorgde tot aan de inval van de Duitsers. Hiervoor gebruikten ze een heuse “koffiemolen”. Meer details hierover vindt u in mijn boek.

Hallo Hallo hier radio LakenMaar u vindt er ook het verhaal over de eerste officiële testen te De Panne, met een zoveelste primeur voor België, de repetitor van Guarini, de telefonie-successen van Goldschmidt in 1907, en zoveel meer. Dit alles opgeluisterd met meer dan 200 afbeeldingen. Aanleiding voor het boek was de vaststelling dat, ondanks het feit dat België in die periode veel te vertellen had over radiotelegrafie, hiervan bitter weinig overkomt in de literatuur. Ons klein landje was toen nochtans in staat om op wereldniveau mee te praten. Deze aaneensluitende verhalen werden nooit eerder gezamenlijk in boekvorm gepubliceerd.

In het boek worden alle originele bronnen vermeld, ook bij de foto’s (door velen onder u nooit gezien).

Er was meer dan twee jaar researchwerk voor nodig.

De vele voetnota’s bemoeilijken soms het lezen, maar verplichten de geïnteresseerde lezer niet telkens achteraan te moeten gaan kijken. Dit was een bewuste keuze.

En vergis u niet, dit gaat niet over SBR, Radio Belgique, het N.I.R. of de radio’s met lampen zoals we ze kennen, maar over alles wat hieraan voorafgaat.

Bruno Brasseur.

Info boek : Het boek wordt in eigen beheer uitgegeven en is bij mij en in het Olens Radiomuseum (tijdens de openingsuren) te verkrijgen.

Even meelezen

- email-adres: Bruno Brasseur