Congo - 1960

Ce site est dédié, en hommage et gratitude, à la mémoire de ceux qui, généreusement, ont sacrifié leur jeunesse au service de notre oeuvre civilisatrice au Congo. C'est grâce aux efforts persévérants, pleins de vicissitudes et de risques, de ses financiers, de ses négociants, de ses colons et de ses ingénieurs, qu'une petite nation comme la nôtre, pour laquelle la colonisation était jusque-là une notion inconnue, a réussi à mener à bien avec succés cette entreprise immense. Entreprise qui était beaucoup plus ingrate que le profane pourrait s'imaginer..

*Deze site is opgedragen uit dankbaarheid en als eerbetoon aan de nagedachtenis van allen die goedhartig hun jonge jaren hebben ingezet in dienst van het beschavingswerk van de Congo. Het is dank zij de volhardende inspanningen met talrijke wisselvalligheden en de risico's van de geldschieters, de handelaren, de kolonisten, ingenieurs en anderen, dat een klein land zoals het onze voor wie kolonisatie een vreemd begrip was, er in slaagde om deze enorme onderneming in succesvolle banen te leiden.Taak die behoorlijk wat ondankbaarder was dan menig leek zich kan voorstellen

 

Een recht van Antwoord door Walter Geerts

Ik blanke Koning, Rode Rubber, Zwarte Dood

Berghmans Uitgevers, paperback, 104 pag. + 8 pag. fotokatern, ISBN 90-70959-63-1, € 16,90

 

Walter Geerts is geboren en getogen in Congo.


Door de onafhankelijkheidsperikelen in 1960 zag hij zich gedwongen naar België te vertrekken. Hij werd journalist voor de toenmalige NIR/BRT en volgde de verdere gebeurtenissen in Congo op de voet. Zijn levensverhaal als verslaggever valt grotendeels samen met de dictatuur van Joseph Désiré Mobutu. Zo ontwikkelde zich de klassieke problematische journalistenrelatie. De politicus begint de journalist zo goed te kennen dat hij hem in vertrouwen neemt, waardoor die beter geïnformeerd is dan wie ook, maar niet al zijn informatie meteen op straat kan gooien zodat naijverige collega's hem van collusie beginnen te beschuldigen. Geerts beschrijft deze relatie in het boek "De man van Kamanyola" (Davidsfonds) -

Hij is ook de schrijver van Binza 10 verschenen 10 jaar na de dipenda

 

Een recht van Antwoord door Walter Geerts

Enkele jaren geleden werd op de VRT de BBC-reportage Blanke koning, rode rubber, zwarte dood uitgezonden. Daarin werd het verleden van toenmalig Belgisch Congo en de blijkbaar niet zo fraaie rol van koning Leopold II uit de doeken gedaan. De film zorgde voor nogal wat opschudding.

Walter Geerts, journalist en onder andere de stichter van het duidingsmagazine Actueel op Radio 1, is met de koloniale toestanden in Congo zeer goed bekend: hij werd er geboren en bracht er vele jaren door. Bij het bekijken van de reportage vielen hem nogal wat onjuistheden, halve waarheden en vooral heel veel volstrekte leugens en fabeltjes op.

Hij meende - terecht - dat een recht van antwoord, een rechtzetting van de verdraaide feiten, op zijn plaats was. Dat doet hij in dit boek.

Zo stelt hij bijvoorbeeld vast dat van het afhakken van handen - het onderdeel van de reportage dat nogal wat stof deed opwaaien - helemaal geen sprake was. Onder meer de in de film getoonde foto, waarop twee jongens zonder handen te zien zijn, heeft daar niets mee te maken. Achterhaald kon worden dat beide jongens immers het slachtoffer van arbeidsongevallen en ziekten werden, waardoor ze hun handen verloren.

De opgehangen story over de genocide waarbij Leopold II zowat 10 miljoen zwarten op zijn geweten zou hebben, blijkt ook volledig uit de lucht gegrepen. Van het immens grote en vrijwel lege Congo waren toen nagenoeg alleen de oevers en omliggende gebieden van de Congostroom bekend, en daar woonden nooit zoveel mensen. Van moord- en slachtpartijen was geen sprake.

De makers van de reportage hebben feiten en beelden bewust met fictie verweven en gemanipuleerd, aldus Geerts' stelling. Ze gingen zelfs zover in Antwerpen enkele shots te nemen van de Brabofontein, waarop de Romein Brabo de afgehakte hand van reus Druoon Antigoon in de Schelde werpt (de middeleeuwse sage die de naam Antwerpen moet verklaren en die dus met Congo in de verste verten niets te maken heeft) en onze beroemde Antwerpse handjes te tonen. En was Antwerpen niet de havenstad waar al die boosaardigen, die de zwartjes wel eens mores zouden gaan leren, vertrokken?

Inderdaad, dit is geen ernstig onderzoekswerk meer, maar verregaande manipulatie, tot in het potsierlijke toe!

Geerts staaft zijn boek met tal van historische bewijzen, uittreksels van brieven en documenten, en is daarbij duidelijk niet over een nacht ijs gegaan. De reportagemakers wel, want alle documenten zijn vrij te raadplegen. Dat deden ze niet

Tijdens de boekpresentatie in het Etnografisch Museum aan de Suikerrui ging een tweetal VRT-collega's met Geerts in de clinch. Ze beweerden dat de VRT de beelden van Brabo en de handjes niet had getoond. Maar andere aanwezigen beweerden dan weer dat zij die beelden wél hadden gezien. Ik heb de reportage niet gezien, ik weet het dus niet. Bovendien doet dat weinig of niets ter zake, want de beelden waren hoe dan ook elders te zien, o.a. op RTBF.

Geerts pleit in zijn boek Leopold II niet vrij van fouten of enige nalatigheid. De koning was te druk met zijn amoureuze escapades om zich met de Congolese besognes bezig te houden. Feit is wel dat hij af en toe ingreep, wanneer het hem duidelijk werd gemaakt dat het hier of daar soms toch de spuigaten uitliep. Maar van het afhakken van handen en van een of andere genocide kan geen sprake zijn! Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen. Dat de reportagemakers het schandalige en misdadige koloniale verleden van Groot-Brittannië dan maar eens uit de doeken doen! Zo hebben de Britten de twijfelachtige eer de eerste concentratiekampen te hebben uitgevonden, tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika!
Hoe dan ook, een belangwekkend boek over een stukje Belgische koloniale geschiedenis dat bij weinigen bekend is.

Er zijn in dit boek enkele personnages die toegelicht worden onder andere :

Leopold II - Belgisch-Congo: 1790 - 1865 Eerste koningi der belgen - Industrielen dringen aan op kolonies
Henry Morton Stanley - Leopold II laat het werk in Congo voor hem opknappen. Hijopent tijdens zijn reizen langs de Congostroom een keten van van handelsposten voor Leopolds latere Compagnie
Edmund Dene Morel -Had pro duitse idëenhij werkte voor de UDC dus de duitse regering.
Roger Casement - Casements rapport werd overgemaakt aan demedeondertekenaars van de akte van Berlijn Leopol stuurde zijn eigen commissie en liet enkele blanke agenten aanhouden en ze werden veroordeeld.
Joseph Conrad - Werd op zijn eigen subtiele manier, een virulent tegenstrever van de Congo-Vrijstaat en zijn stichter Leopold II
Cecil John Rhodes - Industriële jager ! Onrechtstreeks maakte hij ook deel uit van de "Leopold II haters"
Adam Hochschild - Schrijver van het boek King Leopolds ghost (geeft ook veel kritiek over het werk van Jean Stengers, het probleem is dat hij niet aanvaardt van wat hij ontdekt heeft Jean Stengers schreef ook een boek met als titel Congo Mythe et réalité

Congo : Son passé et évolution - Zijn verleden en evolutie.

foto album congo 1960

concernant droit d'auteur

Cher Lecteurs,
Répondre à ce site implique que vous acceptez les règles de participation dans nos forums.
Rejoignez notre groupe facebook “Passé et évolution du Congo”

Delcol Martine
Anciens documents photos ou témoignages : Les Chantiers Naval | Les chemins de fer | L'adaptation au Trafic 1935-1960 | La question arabe au Congo | Les missions 1630-1908 | Le sculpteur Dupagne | L'art Congolais | Un autre regard d'histoire Congolaise ? | Les campagnes antiesclaviste
new congo 1960New update June 21, 2016
Privacy | Solidarité pour le Congo | Les sponsors du site plus de 15 ans vous avez aimer | Extrait d'un ancien livre : A nos Héros Coloniaux | Update Capitale Léopoldville | Un voyageur Congolais, MASALA en 1885 à Anvers |
28-Jul-2016 17:58

Topic Maand

Vidéo - Video

Foto - Photo

Powerpoint

Sponsors du site web

Home Congo 1960 NewsletterNederlands
Ga naar de nederlandse afdeling Français congo 1960
agenda congo 1960 U schreef ons
Ubangi près de Banzyville
SiteLock
Valide CSS!
Vente antiquariat
sur le net entre 350 € (rare book)
Plus info via mail ref L003
Plus d'info via mail
Compagnie Belge Maritime du Congo - Ligne postale rapide Anvers - Congo