www.Congo 1960.be

Agenda | Diverse Berichten | U schreef ons | Info site | Reactie op artikels via onze blog
Mijn Verhaal | 25 jaar na de dipenda | Oral history | Andere getuigenissen | 1964 | 1978
Documenten
Belangrijke Personen in Belgisch Congo
Boeken over de colonie | Auteur verbleef in Congo | Flash Boeken | Oudere Boeken |
Leopoldstad | Kasai | Kivu | Ruanda Urundi | Katanga | Evenaar | Oostprovincie
Nieuwsbrief
Forum NL
image image

De koloniale periode.
Het Leven van kolonialen en hun kinderen in Belgisch Kongo.

congo-1960

Oproep aan de auteurs : Steun ook onze website congo-1960.be , uw boek kan er een jaar lang op gepromoot worden en dit op alle pagina's. U hoeft enkel twee boeken te schenken om een jaar lang publiciteit te krijgen op onze website . Twijfel niet, de statistieken van de site zullen u zeker overtuigen om deze te steunen .
Oproep aan de lezers : In 2015 stel ik U voor om uw verhalen, anekdoten en of foto's te sturen over de kongoboten , rivierboten en of zeevisserij alles wat met het water en maritiem transport en of zeevisserij te maken heeft in Belgisch Congo Contact kan U nemen via deze link .

 

  1. Facebook pagina over Het maritiem leven in Congo
  2. Via word press kan u reageren op sommige artikel's in de site
  3. U kan reageren om elk artikel van de website via je facebook profiel en of twitter profiel en dit dankzij het programma disqus
  4. Ik voorzie voor de lezers die graag meewerken aan de site door artikels, foto's en of vertalingen door te geven , een google groep en mailng systeem

news congo 1960

Wij mogen terecht fier zijn en hoeven NIET te blozen voor ons koloniaal verleden. Wat België realiseerde in dit onmetelijke gebied, met een zeer beperkt aantal mannen en vrouwen, gedurende slechts enkele generaties, is zonder meer buitengewoon in de koloniale geschiedenis. De debatten rond dit thema zijn op internet meer dan verhit en dit op verschillende media sites. Indien er in mijn site een plaats wordt voorzien voor debatten is deze ruimte niet een tribune om beledigingen te uiten, nog minder te streven in uw reactie om de colonialen een volledig ongegrond en onterecht schuldcomplex in te prenten.
 

Bedankt om de site te delen en te liken


Share

 

Een recht van Antwoord door Walter Geerts - Ik blanke Koning, Rode Rubber, Zwarte Dood


Walter Geerts Een recht van Antwoord op Blanke Konin, RodeRubber, Zwarte doodBerghmans Uitgevers, paperback, 104 pag. + 8 pag. fotokatern, ISBN 90-70959-63-1, € 16,90

 

Walter Geerts is geboren en getogen in Kongo.


Door de onafhankelijkheidsperikelen in 1960 zag hij zich gedwongen naar België te vertrekken. Hij werd journalist voor de toenmalige NIR/BRT en volgde de verdere gebeurtenissen in Kongo op de voet. Zijn levensverhaal als verslaggever valt grotendeels samen met de dictatuur van Joseph Désiré Mobutu. Zo ontwikkelde zich de klassieke problematische journalistenrelatie. De politicus begint de journalist zo goed te kennen dat hij hem in vertrouwen neemt, waardoor die beter geïnformeerd is dan wie ook, maar niet al zijn informatie meteen op straat kan gooien zodat naijverige collega's hem van collusie beginnen te beschuldigen. Geerts beschrijft deze relatie in het boek "De man van Kamanyola" (Davidsfonds) -

Hij is ook de schrijver van Binza 10 verschenen 10 jaar na de dipenda

 

Een recht van Antwoord door Walter Geerts

Enkele jaren geleden werd op de VRT de BBC-reportage Blanke koning, rode rubber, zwarte dood uitgezonden. Daarin werd het verleden van toenmalig Belgisch Congo en de blijkbaar niet zo fraaie rol van koning Leopold II uit de doeken gedaan. De film zorgde voor nogal wat opschudding.
Walter Geerts, journalist en onder andere de stichter van het duidingsmagazine Actueel op Radio 1, is met de koloniale toestanden in Congo zeer goed bekend: hij werd er geboren en bracht er vele jaren door. Bij het bekijken van de reportage vielen hem nogal wat onjuistheden, halve waarheden en vooral heel veel volstrekte leugens en fabeltjes op.
Hij meende - terecht - dat een recht van antwoord, een rechtzetting van de verdraaide feiten, op zijn plaats was. Dat doet hij in dit boek.

Zo stelt hij bijvoorbeeld vast dat van het afhakken van handen - het onderdeel van de reportage dat nogal wat stof deed opwaaien - helemaal geen sprake was. Onder meer de in de film getoonde foto, waarop twee jongens zonder handen te zien zijn, heeft daar niets mee te maken. Achterhaald kon worden dat beide jongens immers het slachtoffer van arbeidsongevallen en ziekten werden, waardoor ze hun handen verloren.

De opgehangen story over de genocide waarbij Leopold II zowat 10 miljoen zwarten op zijn geweten zou hebben, blijkt ook volledig uit de lucht gegrepen. Van het immens grote en vrijwel lege Congo waren toen nagenoeg alleen de oevers en omliggende gebieden van de Congostroom bekend, en daar woonden nooit zoveel mensen. Van moord- en slachtpartijen was geen sprake.

De makers van de reportage hebben feiten en beelden bewust met fictie verweven en gemanipuleerd, aldus Geerts' stelling. Ze gingen zelfs zover in Antwerpen enkele shots te nemen van de Brabofontein, waarop de Romein Brabo de afgehakte hand van reus Druoon Antigoon in de Schelde werpt (de middeleeuwse sage die de naam Antwerpen moet verklaren en die dus met Congo in de verste verten niets te maken heeft) en onze beroemde Antwerpse handjes te tonen. En was Antwerpen niet de havenstad waar al die boosaardigen, die de zwartjes wel eens mores zouden gaan leren, vertrokken?

Inderdaad, dit is geen ernstig onderzoekswerk meer, maar verregaande manipulatie, tot in het potsierlijke toe!
Geerts staaft zijn boek met tal van historische bewijzen, uittreksels van brieven en documenten, en is daarbij duidelijk niet over een nacht ijs gegaan. De reportagemakers wel, want alle documenten zijn vrij te raadplegen. Dat deden ze niet.

Tijdens de boekpresentatie in het Etnografisch Museum aan de Suikerrui ging een tweetal VRT-collega's met Geerts in de clinch. Ze beweerden dat de VRT de beelden van Brabo en de handjes niet had getoond. Maar andere aanwezigen beweerden dan weer dat zij die beelden wél hadden gezien. Ik heb de reportage niet gezien, ik weet het dus niet. Bovendien doet dat weinig of niets ter zake, want de beelden waren hoe dan ook elders te zien, o.a. op RTBF.

Geerts pleit in zijn boek Leopold II niet vrij van fouten of enige nalatigheid. De koning was te druk met zijn amoureuze escapades om zich met de Congolese besognes bezig te houden. Feit is wel dat hij af en toe ingreep, wanneer het hem duidelijk werd gemaakt dat het hier of daar soms toch de spuigaten uitliep. Maar van het afhakken van handen en van een of andere genocide kan geen sprake zijn! Wie zonder zonden is, werpe de eerste steen. Dat de reportagemakers het schandalige en misdadige koloniale verleden van Groot-Brittannië dan maar eens uit de doeken doen! Zo hebben de Britten de twijfelachtige eer de eerste concentratiekampen te hebben uitgevonden, tijdens de Boerenoorlog in Zuid-Afrika!
Hoe dan ook, een belangwekkend boek over een stukje Belgische koloniale geschiedenis dat bij weinigen bekend is.

Er zijn in dit boek enkele personnages die toegelicht worden onder andere :

Leopold II / Belgisch-Kongo: 1790 - 1865 Eerste koningi der belgen - Industrielen dringen aan op kolonies
Henry Morton Stanley Leopold II laat het werk in Kongo voor hem opknappen. Hijopent tijdens zijn reizen langs de Kongostroom een keten van van handelsposten voor Leopolds latere Compagnie
Edmund Dene Morel Had pro duitse idëenhij werkte voor de UDC dus de duitse regering.
Roger Casement Casements rapport werd overgemaakt aan demedeondertekenaars van de akte van Berlijn Leopol stuurde zijn eigen commissie en liet enkele blanke agenten aanhouden en ze werden veroordeeld.
Joseph Conrad : Werd op zijn eigen subtiele manier, een virulent tegenstrever van de Kongo-Vrijstaat en zijn stichter Leopold II
Cecil John Rhodes Industriële jager ! Onrechtstreeks maakte hij ook deel uit van de "Leopold II haters"
Adam Hochschild Schrijver van het boek King Leopolds ghost (geeft ook veel kritiek over het werk van Jean Stengers, het probleem is dat hij niet aanvaardt van wat hij ontdekt heeft Jean Stengers schreef ook een boek met als tite Congo Mythe et réalité

logo scarabee congo-1960.be

 

Reageren op deze site impliceert dat u instemt met de regels voor deelname aan onze discussieforums.
lees dus de regels hieronder.
 
Indien U reageert op onze fora gelden de volgende regels die U moet accepteren:
De discussiefora van congo-1960.be staan open voor iedereen die een bijdrage aan een artikel wenst te geven, en dit enkel in de Nederlandse of Franse taal.
Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van een controleerbare voornaam en naam en een behoorlijk e-mailadres waaruit de identiteit van de eigenaar kan worden afgeleid.
Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
U mag slechts één e-mailadres gebruiken.
Schuilnamen en adressen zijn uit den boze.
U kunt aan de moderator vragen om enkel uw voornaam of uw initialen te publiceren.
Wat uitdrukkelijk verboden is:
- Laster en eerroof, seksistische en racistische terminologie of toon
- Gescheld, haatdragende taal, agressieve of beledigende toon
- Woorden en zinnen in storende hoofdletters en of onverstaanbaar voor de lezers van de website.
- Copy- & paste-werk uit andere sites, communiqués, boeken, etc en externe links
- Afbeeldingen posten zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
- Al te lange reacties zijn best te vermijden.
- Reacties die niet ter zake zijn worden geweerd.

De moderator zal oncontroleerbare beschuldigingen en beweringen weren.
De moderator kan reacties schrappen of weigeren zonder tegenbericht.
De moderator kan deelnemers na herhaalde ongepaste bijdragen sanctioneren: via een verwittiging, een schorsing of een definitieve verwijdering. Daarover wordt niet gecommuniceerd.
De moderator zal ingrijpen als personen of groepen het debat op het forum dreigen te monopoliseren.
Diegenen die steevast bijdragen tot een rijk en zuiver debat krijgen na verloop van tijd de mogelijkheid om hun commentaar onmiddellijk te posten – zonder tussenkomst van de moderator.
Het online plaatsen van een reactie houdt geen enkele inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie.

Door een reactie online te plaatsen, verleent de auteur aan congo-1960 het recht deze eventueel te publiceren op de website, al dan niet ingekort. Wilt u rechtstreeks een lezersbrief naar de site versturen, dan kan u terecht bij de webmaster.

 

Conclusie :

Voordat u "rechts klikt" op een afbeelding of tekst olm deze te hergebruiken op het internet, neem altijd contact met de webmaster van de site en meld ons de reden van het gebruik van de foto en of tekst. Zorg er ook voor dat personen die op de foto staan jou de toestemming hebben gegeven om deze te publiceren in uw favoriete media site zoals facebook en of andere internetmedia site..

 

 

Weblogs en websites zijn voortaan ook drukpers