www.Congo 1960.be

Agenda | Various | You wrote | info site | Blog réaction -reactie op artikels
Getuigenissen - Témoignages
Documenten - Documents
Personnage important du Congo Belge - Belangrijke Personen in Belgisch Congo
Boeken - Livres
Léopoldville | Kasai | Kivu | Ruanda Urundi | Katanga | Equateur | Orientale
Nieuwsbrief - Bulletin
Onder konstruktie en renovatie in 2015 - En construction et renovation en 2015
image image
La periode coloniale. - La vie des anciens et leurs enfants au Congo Belge.
De coloniale periode. - Het Leven van kolonialen en hun kinderen in Belgisch Congo.

congo-1960Appel aux auteurs : Soutenez aussi notre website congo-1960.be, votre livre y sera présenté durant un an et ce sur toutes les pages. Il vous suffit d'offrir deux livres pour y avoir votre publicité durant un an. N'hésitez pas, les statistiques du site vous persuaderont de le soutenir.
Appel aux lecteurs : En 2015 je vous propose de nous envoyer vos photos, anecdotes et histoires sur les navires au temps de la colonie belge. Tout ce qui se passe sur la mer / le fleuve / transport par la voie maritime. Vous pouvez prendre contact via ce lien-ci.

Oproep aan de auteurs : Steun ook onze website congo-1960.be , uw boek kan er een jaar lang op gepromoot worden en dit op alle pagina's. U hoeft enkel twee boeken te schenken om een jaar lang publiciteit te krijgen op onze website . Twijfel niet, de statistieken van de site zullen u zeker overtuigen om deze te steunen .
Oproep aan de lezers : In 2015 stel ik U voor om uw verhalen, anekdoten en of foto's te sturen over de kongoboten , rivierboten en of zeevisserij alles wat met het water en maritiem transport en of zeevisserij te maken heeft in Belgisch Congo Contact kan U nemen via deze link .

  1. Via word press kan u reageren op sommige artikel's in de site - Via word press vous pouvez dorénavant réagir sur des articles que je vous propose du site.
News congo 1960Wij mogen terecht fier zijn en hoeven niet te blozen voor ons koloniaal verleden. Wat België realiseerde in dit onmetelijke gebied, met een zeer beperkt aantal mannen en vrouwen, gedurende slechts enkele generaties, is zonder meer buitengewoon in de koloniale geschiedenis. De debatten rond dit thema zijn op internet meer dan verhit en dit op verschillende media site's. Indien er in mijn site een plaats wordt voorzien voor debatten is deze ruimte niet een tribune om beledigingen te uiten, nog minder te streven in uw reactie om de colonialen een volledig ongegrond en onterecht schuldcomplex in te prenten.
Nous devrions être fiers de notre passé colonial et ne pas en rougir. Ce que la Belgique réalisa dans ce vaste domaine, avec un nombre limité d'hommes et de femmes, au cours de seulement quelques générations, est tout simplement extraordinaire dans l'histoire coloniale. Sur Internet, les débats sur ce thème, sont plus que houleux , quels que soient les sites de médias. Si ,sur mon site ,une place est prévue pour des débats, cet espace n'est pas l'endroit pour exprimer vos insultes et encore moins, par vos réactions, de donner aux coloniaux un complexe de culpabilité totalement injustifié et infondé.
Share

Webmaster Congo-1960.be

Mon Histoire

Basankusu 1954 - Leopoldville 1954 - Matadi 1952 - Kikwit 1954 - Baningville 1954 + 1956- Stanleyville 1958

Bonjour,

Je suis la webmaster de congo-1960 et je recherche en particulier les photos des écoles et des bâtiments de Basankusu de cette ville assez importante dans l'équateur

Pour les photos de classe je recherche celles de l'année scolaire 1958-1959 / 1959-1960, Mes parents sont arrivé en janvier 1958 à Basankusu pour leur 3 ième terme Nou figurerons certainement sur une des foto de classe 2ième et 3ième classe gardienne et 3ième et 4ième ecole primaire.


Oproep Bericht Basankusu

Goedendag,

Ik ben de wenmaster van congo-1960 en ben op zoek naar foto's van de scholen en gebouwen van Basankusu een heel belangrijke stad van de evenaarsprovincie. Onze ouders zijn aangekomen in januari 1958 om aan hun derde term te beginnen

Voor de klasfoto's zoek ik in het bijzonder deze van het schooljaar 1958-1959 / 1959-1960 het zou kunnen dat ik en mijn broer op een van die foto's figureren het kan gaan om het voorlaatste of laatste freubel klasje en voor mijn broer in het 3de en 4de leerjaar.

alle andere klasfoto's zijn uiteraard ook welkom

Tine

 

 

logo scarabee congo-1960.be

Weblogs en websites zijn voortaan ook drukpers Indien U reageert op onze fora gelden de volgende regels die U moet accepteren:
De discussiefora van congo-1960.be staan open voor iedereen die een bijdrage aan een artikel wenst te geven, en dit enkel in de Nederlandse of Franse taal.
Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van een controleerbare voornaam en naam en een behoorlijk e-mailadres waaruit de identiteit van de eigenaar kan worden afgeleid.
Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.
U mag slechts één e-mailadres gebruiken.
Schuilnamen en adressen zijn uit den boze.
U kunt aan de moderator vragen om enkel uw voornaam of uw initialen te publiceren.
Wat uitdrukkelijk verboden is:
- Laster en eerroof, seksistische en racistische terminologie of toon
- Gescheld, haatdragende taal, agressieve of beledigende toon
- Woorden en zinnen in storende hoofdletters en of onverstaanbaar voor de lezers van de website.
- Copy- & paste-werk uit andere sites, communiqués, boeken, etc en externe links
- Afbeeldingen posten zonder uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar.
- Al te lange reacties zijn best te vermijden.
- Reacties die niet ter zake zijn worden geweerd.

De moderator zal oncontroleerbare beschuldigingen en beweringen weren.
De moderator kan reacties schrappen of weigeren zonder tegenbericht.
De moderator kan deelnemers na herhaalde ongepaste bijdragen sanctioneren: via een verwittiging, een schorsing of een definitieve verwijdering. Daarover wordt niet gecommuniceerd.
De moderator zal ingrijpen als personen of groepen het debat op het forum dreigen te monopoliseren.
Diegenen die steevast bijdragen tot een rijk en zuiver debat krijgen na verloop van tijd de mogelijkheid om hun commentaar onmiddellijk te posten – zonder tussenkomst van de moderator.
Het online plaatsen van een reactie houdt geen enkele inhoudelijke goedkeuring door de redactie in. De auteur van een reactie is volledig en uitsluitend verantwoordelijk voor de inhoud van zijn reactie.
Door een reactie online te plaatsen, verleent de auteur aan congo-1960 het recht deze eventueel te publiceren op de website, al dan niet ingekort. Wilt u rechtstreeks een lezersbrief naar de site versturen, dan kan u terecht bij de webmaster.

 

Valide CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional