www.Congo 1960.be

NL | FR | Agenda | Various | You wrote | Newsletter | Blog FR (entreaide) | Blog NL (hulpactie)
Getuigenissen - Témoignage |
Imagerie - Beeldvorming |
Actief Leven in Congo - Vie Active au Congo |
Documenten - Documents |
Boeken - Livres|
Leopoldville | Kasai | Kivu | Ruanda Urundi | Katanga | Equateur | Orientale
Het maritime leven in Congo - La vie maritime au Congo

De provincies - Les provinces

Heeft U een verhaal, een herinnering, een anecdote over Congo ?  U bent op zoek naar een vroegere vriend(in) uit Congo?

Wie mag een boodschap sturen naar deze rubriek ?

  • Eenieder die in de vroegere colonie gewoond heeft en die iets opzoekt of wenst mee te delen. 
  • Eenieder die in de vroegere colonie gewoond heeft en die via internet graag fotos/dokumenten wenst mee te delen ivm gebouwen, school, of andere gebeurtenissen. Ga naar contact en stuur een mail indien U wenst iets te delen zoals text en of foto's)

Avez -vous un récit , un souvenir , une anecdote à raconter sur le Congo-Belge ? Recherchez-vous un(e) ami(e) connu(e) là-bas ?

Qui peut déposer un message dans cette rubrique ?

  • Tous ceux qui ont résidé durant la colonie belge au Congo et qui souhaitent communiquer quelque chose
  • Tous ceux qui ont résidé durant la colonie belge au Congo et qui souhaitent partager via internet quelques photos prises des districts de la colonie belge, des photos de bâtiments, de maison, d'événements , de classe, etc. Envoyez un mail si vous désirez partager vos photo sur le website.

webmaster Congo-1960.be

Mon Histoire

Basankusu 1954 - Leopoldville 1954 - Matadi 1952 - Kikwit 1954 - Baningville 1954 - Stanleyville 1958

Bonjour,

Je suis la webmaster de congo-1960 et je recherche en particulier les photos des écoles et des bâtiments de Basankusu de cette ville assez importante dans l'équateur

Pour les photos de classe je recherche celles de l'année scolaire 1958-1959 / 1959-1960, Mes parents sont arrivé en janvier 1958 à Basankusu pour leur 3 ième terme Nou figurerons certainement sur une des foto de classe 2ième et 3ième classe gardienne et 3ième et 4ième ecole primaire.


Oproep Bericht Basankusu

Goedendag,

Ik ben de wenmaster van congo-1960 en ben op zoek naar foto's van de scholen en gebouwen van Basankusu een heel belangrijke stad van de evenaarsprovincie. Onze ouders zijn aangekomen in januari 1958 om aan hun derde term te beginnen

Voor de klasfoto's zoek ik in het bijzonder deze van het schooljaar 1958-1959 / 1959-1960 het zou kunnen dat ik en mijn broer op een van die foto's figureren het kan gaan om het voorlaatste of laatste freubel klasje en voor mijn broer in het 3de en 4de leerjaar.

Opgelet: alle andere klasfoto's zijn uiteraard ook welkom

Tine

 

Martine et Jean Pierre Basanksu ou Stanleyville    
   
     
     
     
     
     
     
     
     

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | Statistics | ©2001-2014 Congo-1960