Stuur ons uw getuigenis.

het leven in Belgisch Congo

Basoko un mariage

Uw getuigenissen op deze site ?

Deze rubriek is er voor U en voor al wie zich erin interesseert

Vooral voor al wie ooit met nostalgie terugdenkt aan de tijd van Belgisch Kongo, deze site is voor jullie. Reeds duizenden lotgenoten hebben zich bij ons gevoegd om beelden, herinneringe, indrukken over die onvergetelijke periode uit te wisselen.
Aarzel niet, kom ook ons forum ontdekken, onze nieuwsbrief, alsook veel andere interactieve rubrieken die jullie zullen herinneren aan die zalige tijd in dat stukje Paradijs. En misschien leest u wel iets van vroegere kennissen.

Wenst U uw verhaal te delen met onze site ?
Aarzel niet en mail ons vergeet niet uw naam en mail adres te vermelden zodat wij U kunnen contacteren via mail .

Staat uw verhaal hier op de site vergeet aub niet indien U van adres verandert deze aan ons te melden, het gebeurt dikwijls dat we een mail die voor U is bestemd niet kunnen doorgeven omdat U van adres veranderde. Uw mail adres wordt nooit aan de personen doorgegeven , wij forwarden gewoon deze mail naar U en U beslist om de mail te beantwoorden.

Ook even belangrijk indien u een tekst opstuurt

Wat betreft de getuigenissen op de site congo-1960.be

Iedereen mag een word document met Fotos of zonder aangevuld met je getuigenis over de belgische colonie opsturen ter publicatie.

U mag ook getuigenissen over de periode na 1960, maar dan liefst documenten die het jaartal 1978 niet overschrijden en over de vlucht van de belgen uit Congo .

Voor de publicatie van enig getuigenis moeten de naam en voornaam van de auteur gekend zijn bij de webcreator.

U mag voor publicatie met initialen werken. Het werk dat U opstuurt zullen dan ook door de webcreator eerst goedgekeurd worden.

In het verleden zijn er enige problemen opgedoken in verband met de copywright , het is om deze redenen dat U uw verantwoordelijkheid moet nemen indien U een tekst opstuurt naar congo-1960 ter publicatie.

Indien er passage's van andere site's, boeken of kranten worden vermeld in je document dan is iedereeen ook de webcreator verplicht de bron te vermelden.

Mag ik U vragen deze stappen niet te vergeten meestal is een bronvermelding al een hele stap vooruit om juridische problemen te vermijden.

U kan uw document aanvullen met b.v. passages uit boeken of kranten, of tv reportage zodoende is je tekst een waardig document en de lezer zal dit ook appreciëren indien hij uw getuigenis bevestigd ziet met linken die meer vertellen over bv een woord een evenement in de toenmalige kolonie.

Vele bezoekers van de site zijn studenten, journalisten, bekende vlamingen van radio en televisie die soms een reportage wensen te maken over uw getuigenis.

Het is frustrerend voor de webcreator indien dan ook het telefoon nummer niet is gekend of ik hun niet verder kan verder helpen omdat bv de mail niet meer bestaat of overvol is dit gebeurt meestal bij hotmail, yahoo adressen.

Om deze reden is het dan ook aangewezen om bv twee e-mail adressen op te geven aan de webcreatores en je woonadres en telefoon , gsm of anderen te vermelden in je papieren document.

U vind mijn verhaal op de site via deze link het situeert zich in 1960 en te Basankusu dichtbij Boende waar ik een uittreksel kreeg via een vriend over de gebeurtenissen in Boende waar ik ook over spreek..

Jessy Maesen auteur van verschillende boeken noteeerde als kind haar ervaringen in Belgisch Congo ze was denk ik 9 jaar toen ze terugkwamen een uitreksel van dit boek is hier te lezen (zie de vlucht)


auteur 25 jaar na dipenda

In de reeks "Het Donker Hart Van Afrika" - van Gust Verwerft 1985 *25 jaar na de dipenda.

Verschenen in het tijdschrift "DE POST" in 1985, ter gelegenheid van 25 jaar onafhankelijkheid.

Niets uit deze webpagina mag op enigerlei wijze worden gekopieerd of vermenigvuldigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de webcreator of de auteur.
Ik dank Dhr Verwerft voor zijn toelating om te publiceren op de site.

Indien uzelf een verhaal heeft geschreven over 1960 als reporter of journalist aarzel dan niet uw interview te laten publiceren op de website congo-1960.be


Dhr Van Langendocnk en Liesbet Meuwis

Verhandelingen uit de Oral History reeks ingezonden door studenten van dhr. Van Langendonck Mark

De Koninging Paolaprijs voor het onderwijs heeft als doel prijzenswaardige verwezenlijkingen uit de Belgische onderwijswereld te belonen. Zo ontving op het einde van het academiejaar 2003-2004 deze eer te beurt aan één van onze 'Oral History'-projecten. Een team van leerkrachten van de Campus Koninklijk Atheneum Aarschot, onder leiding van Marc Vanlangendonck en Liesbet Meuwis, ontving de prijs uit handen van de koningin voor het project "Oral History op school: Verkenningen van het dagelijkse leven in het hageland".

Het voorliggende concept van “Oral History op School” zo schrijft De Heer Marc Van Langendonck is niet in Vlaanderen, maar op een late zomeravond in het zuidoosten van het Griekse eiland Kreta ontstaan. Op het einde van de jaren ’80 werkte ik er als antropoloog voor de Griekse overheid met onder meer de opdracht het nabije verleden van de dorpsgemeenschappen in de Kretenzische bergen in kaart te brengen. Het werk vlotte moeizaam. Tot ik op het idee kwam om een school in het bergdorp Viannos in te schakelen; leerlingen interviewden hun opa’s en oma’s of vertrouwde senioren omtrent verleden en nog bestaande tradities. Het werd een schot in de roos en tot op heden grijpen wij bij Expeditions in ons antropologisch veldwerk dikwijls terug naar deze beproefde methode (narratology).


1978 Kolwezi : een hele reeks getuigenissen van de onlusten in kolwezi 1978 !


1964 operatie in Congo : zijn operaties die in congo gebeurden rond het jaar 1964


Verhalen opgestuurd door de lezers van de site

RAPPORT van Lt - Colonel BAGOT GREY 1940-1945

Ik leefde drie en een half jaar in oorlogstijd in Belgisch-Congo, als Brits officier. Ik zou op bondige wijze Congo willen beschrijven in oorlogstijd, gezien met de ogen van een vreemdeling. Mijn bericht richt zich tot alle Belgen van het Belgisch Moederland die contact hebben verloren met hun koloniaal Rijk en de vernederingen van de duitse bezetting hebben doorstaan. U hebt zeker wel veel horen spreken over de oorlogsinspanning van Belgisch Congo. Een betrekkelijk klein aantal Europeanen hebben een wonderbare bijdrage geleverd aan deze gemeenschappelijke strijd. De productie van grondstoffen die van essentieel belang waren voor de Geallieerden heeft een record bereikt.

U zijt zeker ook niet onwetend van het feit dat de Openbare Macht met roem werd overladen tijdens de deelname aan de bevrijding van Abyssinië. Zij behaalde belangrijke overwinningen op het Italiaanse leger. Daarenboven heeft Congo een ontzaggelijke expeditie macht getraind en uitgerust om met de legers van het Midden-Oosten te strijden. De snelle sensationele ontwikkeling van de militaire ondernemingen en de ondervonden moeilijkheden om de Europese kaders te recruteren, hebben dit continent belet om actief deel te nemen aan het offensief van het Europees continent. meer lezen via de link

Nog enkele verhalen

Onder de reeks getuigenissen vind U ook volgende rubrieken: