Congo 1960

Passé et Evolution du Congo

Logo Congo-1960

Recherche - Opzoekingen

COMITÉ DE PATRONAGE de la Revue

«L'EXPANSION BELGE»

Je recherche les revues de l'expansion Belge,

Merci de me renseigner vos prix soit pour le site ou les lecteurs intéressé a faire des échanges.

 


 André Lederer publiceerde een dossier over Onatra transport tijdens de jaren 1960 a 1977 en een ander over de geschiedenis van de scheepvaart gepubliceerd in 1965.  Weet iemand of hij een document publiceerde over de geschiedenis van de scheepvaart in Congo voor 1960 ?  Er is niets te vinden bij Koninklijke Academie der Overzeese  wetenschappen. Bij voorbaat dank info te sturen naar info@congo-1960.be

André Lederer a publié un texte concernant le Transport ONATRA durant les années 1960-1977 et fourni une autre publication sur l'histoire de la Navigation, écrite en 1965. Quelqu'un sait-il/elle s'il a jamais publié un document traitant de l'histoire de la Navigation durant l'époque antérieure à 1960? On ne trouve apparemment rien à ce propos à l'Académie Royale des Sciences d'Outre-Mer. Merci d'avance pour une éventuelle information à ce propos.


- Les livres sur le Congo concernant l'état indépendant et la colonie belge 1800-1960 - Boeken in verband met Congo vijstraat en de belgische colonie 1800-1960

- Toutes carte postale sur le Congo - Alle postkaarten over Congo

- Toutes les revues Congolaise de 1900 à 1960. - Alle tijdschriften van Congo tussen 1900 tot 1960.

- Alle ontbrekende OTRACO bulletins verschenen voor het jaar 1972.(zie lijst hieronder) | Les bulletins de l'OTRACO Paru avant les années 1972. (voir liste ci dessous)

Nummers Numéros

Tout les hebdomadaires avant 1972 me manque - Alle tijdschriften voor 1972 ontbreken me

N° 11 - 1979

N° 43 - 1992

N° 88 - 2003

Jorion Brigitte nous a volontairement remis les n° 44 et 54

Merci de m'informer ou de me procurer une copie

Bedankt om me te informeren of een copie te bezorgen

Contact

- Tous Les hebdomadaires concernant le Congo sont les bienvenus a mon adresse

- Tijdschriften over Congo 1800-1960 zijn steeds welkom op mijn adres

- Munten/Monnaie

- Bankbiljetten/Billet de banque

- Les menus de la CMB scanning est aussi ok? / Menu's van CMB scanning ook welkom

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine