share this

SiteLock
L'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van Bost
Les chemins du congo
congo 1957-1966 Témoignage
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historique
Kasaï , rencontre avec le roi
Tussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en Congo
Leodine of the belgian Congo
Les éxilés d'Isangi
Guide Congo (Le petit futé)
Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul Daelman

Oostprovincie Hoofdstad : Stanleystad

* oudere document

Districten
Steden
Gewesten
Opper Congo
Stanleystad
Bafwasende
Banalia
Isangi
Ponthierville
Opala
Yahuma
Neder - Uele
Buta
Aketi
Ango
Bambesa
Bondo
Poko
Opper - Uele
Paulis
Dungu
Faradje
Niangara
Wamba
Watsa
Ituri
Bunia
Aru *
Djugu
Mambasa
Mahagi

Oostprovincie - Hoofdstad Stanleystad

 

¨Poteau funéraire du Uele (oostprovincie)

Poteaux funéraires dans l'Uele

Algemeen : anno 1936 (voorheen noemde men het provincie Stanleystad)

De blanke bevolking bestaat uit 3.500 bewoners, waarvan 65 %  Belgen.

De getelde inlandse bevolking bereikt 2.323.000 bewoners.

Dank zij haar klimaat en haar natuurlijke rijkdommen gaat deze provincie een prachtige toekomst tegemoet en ontwikkelt ze zich nu reeds op wonderbare wijze. Het evenaarswoud strekt zich over de helft  van haar oppervlakte uit (centraal deel); de savanne, enigszins bebost, vindt men in het Noorden en in het Oosten ; hoge grasvlakten strekken zich in Kibali-Ituri en in Kivu uit, en twee gebieden van zeer hoge bergen bevinden zich aan de Oostelijke grens (Ruwenzori en Virunga. )De Oostprovincie Stanleystad heeft als voornaamste economische factoren : de katoenteelt door de inlanders in het Uele district (de belangrijkste katoenvoortbrenger van heel Congo); Het oogsten der palmpitten; de teelt van de robusta koffieplant en van den hevea in het district Stanleystad en het ontginnen van goud in het Kibali-lturi-district.

 
 
 

De uitbating der goudvelden heeft zich uitgebreid tot het district Stanleystad.

De inlandse landbouw (katoen, koffie in het Noord-Oosten) brengt nog rijst voort in het district Stanleystad en teelt voorname voedingsplanten voor de bevoorrading der mijnondernemingen.

De herdersvolkeren van het Noord-Oosten van Kibali-Ituri houden zich onledig met het fokken wan zwaar vee. De runderveestapel bedraagt nagenoeg 110.000 stuks.De Noord-Oosteliike streek der provincie biedt door haar natuurschoonheden, (de streek der meren, der vulkanen en van het Nationaal Albertpark), en haar voortreffelijk klimaat (van 1.000 tot 2.300 m. hoogte) een zeen groot belang voor het toerisme.Het « Office Belgo-Luxembourgeois du Tourisme » en de “Touring Club van België”  organiseren het toeristisch verkeer in deze wonderschone streek.

Een prachtig net van banen : 13.000 km. waarvan 3.500 km. hoofdbanen, behoorlijk toegerust met benzine-stations, autogarages, hotels of etapeverblijven en met een regelmatige dienst voor auto’s, verzekert het verkeer tussen de voorname centra en de verbinding met de Congo-Nijl-banen. Er bestaan 125 km. spoor (Buurtspoorwegen (Uele).

Het Nationaal Albertpark strekt zich uit van de provincie Costermansstad tot in het Oosten van Kibali-lturi.

Een groot aantal inlandsche kinderen bezoeken regelmatig de talrijke lagere- middelbare- normaal- en beroepsscholen. De missies zijn aldaar zeer actief. De gezondheidstoestand is voortreffelijk.

Vermelden we de samenwerking van het Rode Kruis (Pawa en Dingila) met de « Adipo », welke veel bijdroegen tot het inrichten en het uitbreiden van talrijke dispensaria. Een laboratorium voor opzoekingen en een Pasteurinstituut zijn opgericht te Stanleystad.

De provincie telde 88 katholieke en 48 protestantse missiecentra.