share this

SiteLock
L'Héritage des Banoko , avec mes remerciements a Mr. Pierre Van Bost
Les chemins du congo
congo 1957-1966 Témoignage
L'état indépendant du congo a la recherche de la vérité historique
Kasaï , rencontre avec le roi
Tussen vonk en omroep , draadloze communicatie in België en Congo
Leodine of the belgian Congo
Les éxilés d'Isangi
Guide Congo (Le petit futé)
Congo Ya Kalakala, avec mes remerciements a Mr Paul Daelman

Districten Gewesten en belangrijke centra's

Tussen de twee wereldoorlogen in.

 

Provincie Leopoldstad Hoofdstad : Leopoldstad

Documenten

 

Bujumbura Saint Esprit
De Martelaren van Kongolo
Invloed kolonialisme
Witte steenkool in Congo
Congo het vissersparadijs
Buitenl. betrekkingen
De ware debatten
Congo in oorlogstijd
Gen. Wangarmée
Mysterieuze dood

 

Getuigenisssen

 

Celest M : Leopoldville
Van Landuyt
Kerstmis in Mbundi

 

Fotos Lezers van de website

Emmanuel Bougard
Tuinen van Leopoldstad
Gebouwen Leopoldstad
Petit Robert
KlasFotos Leopoldville "Koninklijk Atheneum -1953-1954"
William Van Geel
Districten
Versnellingen
Neder-Kongo
Kwango
Kwilu
Leopold II - Meer

Hoofdplaatsen districten

Thysstad
Boma
Kenge
Kikwit
Inongo
Gewesten
Kasangulu
Lukula
Feshi
Baningstad
Kiri
Luozi
Matadi
Kahemba
Gungu
Kutu
Madimba
Seke-Banza
Kasongo - Lunda
Idiofa
Mushi
Songololo
Tshela
Popokabaka
Masi-Manimba
Oshwe

Algemeen anno 1936

Provincie Leopoldstad hoofdstad Leopoldville

 

De administratieve en territoriale organisatie van Belgisch Congo werd geregeld bij Koninklijk Besluit van 24 September 1934, gewijzigd door dat van 5 Februari 1935 en dat van 13 Maart 1936.

 

De Hoofdplaats is in de provincie Leopoldstad gelegen. (kb van 1 juli 1923). De blanke bevolking schommelt tussen 4.500 en 5.000, waarvan nagenoeg 6/10 Belgen zijn. Er wonen ongeveer 1.896.000 inboorlingen.

Handel en transito zijn de voornaamste bedrijvigheid. Leopoldstad. is het belangrijkste handelscentrum van de  kolonie.

De provincie is ingedeeld in vier economische zones : in Mayumbe zijn het plukken, verzamelen en vervoeren der elaeis producten, de koffie- en cacaoplantages,de woudontginning, het invoeren en uitbreiden der maïs teelt - vooreerst voor plaatselijk verbruik en daarna voor uitvoer ,- van overwegend belang. Beneden- Congo is bekend om zijn teelt van aardnoten, suikerriet, boomvezels, rijst, het oprichten van inlandse  hoeven en het aanleggen van boomgaarden; voor  uitvoer van fruit. In de zone van het Meer Leopold II verbouwt men voornamelijk katoen, rijst, sesam, aardnoten, geselectioneerde palmzaden en houdt men zich met de woudontginning bezig,  In Kwango worden vooral de plantages van palmbomen uitgebreid en legt men zich toe op de teelt van vezelplanten en van sesam.

De natuur- en landbouwrijkdommen hebben aanleiding gegeven tot het oprichten van plantages en tot de ontwikkeling van belangrijke nijverheden. De bevoorrading der grote centra heeft het uitbreiden van de teelt van voedingsplanten en groenten, door de zwartes, in de hand gewerkt. Het bouwbedrijf vindt ter plaats de bijzonderste grondstoffen : cement, (Lukula) kalk, zand, baksteengrond, enz.

De monding van den Congostroom stelt de provincie in verbindingmet het Moederland en met Europa ; de spoorwegen van Mayumbe, van den Congo, van den B, C. K, en het net van bevaarbare waterwegen welke tot den Stanley-Pool en Port-Franqui reiken en verder tot Katanga, verbinden de provincie met een zeer uitgestrekt hinterland. Leopoldstad is het voornaamste centrum voor de luchtvaart en de Sabenadiensten laten toe in zeer geringe tijd België en ook de belangrijkste centra der Kolonie te bereiken. (Stanleystad, Elisabethstad, enz.).

In deze provincie zijn.60 katholieke en 30 protestantse centra van evangelisatie.

 

B. - Districten, gewesten, belangrijke centra 11).

De provincie telt :

 

 • het stedelijk district van Leopoldstad ;
 • het districtvan Beneden – Congo, (Boma);
 • dat van Kwango (Kikwit)
 • dat van het Meer Leopold II (Inongo).
 • Leopoldstad (Blanke bevolking . 1.422 - hoogte 346 m.).
 • Hoofdplaats der kolonie en tevens van de provincie, Beroepshof;
 • rechtbank van eersten aanleg, enz.; rechtbank van inlands centrum ;
 • verblijfplaats van den Apostolische Afgevaardigde en van den Apostolische Vicaris van Leopoldstad (Paters van Scheut)
 • scholen bestuurd door de Paters van Scheut en door de Broeders der Christelijke Scholen
 • lagere scholen voor meisjes, bestuurd door de Kanunnikessen van Sint-Augustinus ;
 • onderwijs voor Europese kinderen (internaat en externaat ) ingericht door de Zusters van het Heilig Hart ; school voor inlandse politieagenten en autovoerders ; bacteriologisch en opzoeking - Instituut;
 • een zeer schoon gasthuis voor Europeanen en inlanders; dispensarium en centrum der sociale geneeskunde van het Rode Kruis van Congo ;
 • school voor inlandse geneeskundige assistenten ; vlieghaven (Ndolo) ;
 • vertrekstation naar België (6 dagen) en naar Coquilhatstad, Stanleystad, Luluaburg en Elisabethstad ;
 • radiostationin verbinding met België; kabel Leopoldstad - Brazzaville
 • voornaamste handelscentrum der kolonie

Kinshasa :

Zetel van een belangrijke Handelskamer en van tal; rijke handelsfirma’s ; talrijke en schone gebouwen, dagbladen "Le Courrier d'Afrique "en "L'Avenir Colonial Belge”; centrum van doorvoer met Frans Equatoriaal Afrika (Brazzaville) ; Bestuur van de “Bank van Belgisch Congo" en van de «Banque Belge d'Afrique».

De lanen van Leopoldstad (Kinshasa), op den linkeroever van den Congostroom gelegen, is onze belangrijkste binnenhaven; scheepstimmerwerven; belangrijke instellingen van de "Huileries du Congo Belge" en van de "Texaf " ; "Brouwerij van Leopoldstad " ; Werkbeurs; machinale steenbakkerij; fabriek van oxydrisch gas; instellingen voor het aanvoeren van water; elektrische centrale. Leopoldstad - Kalina ; zetel van de Regering; paleis van den Gouverneur - Generaal, Leopoldstad - Oost (inlandse stadswijk) beslaat een oppervlakte van 350 Ha.; ten Zuiden van de Europese agglomeratie van Leopoldstad en bewoond door 20.000 inlanders. Deze wijk werd aangelegd naar het plan van de Amerikaanse tuinwijken en bestaat uit 4.644 percelen. Deze zijn gegroepeerd in blokken van 10: dertien lanen van 12 m. breed verdelen ze van Oost tot West; 15 andere lanen, loodrecht op de eerste, verbinden de tuinwijk met de Europese stad. In de nabijheid liggen de kampen der werklieden van de “Unatra », van den spoorweg, van de  “Huileries du Congo Belge”  en van de stedelijke politie.

Een prachtig sportterrein werd aangelegd.

 

Leopoldstad - West (inlandse stadswijk) strekt zich uit over 70 hectaren. De wijk telt meer dan 6.000 inlanders en is verdeeld door 33 lanen welke samen 15.5 Km. lang zijn. Een “Voorschottenfonds “ heeft aan talrijke inlanders gelegenheid geboden om zich een woning in vaste grondstoffen te laten bouwen, huis waarvan zij eigenaar worden.