Congo 1960

Passé et Evolution du Congo

Logo Congo-1960

Privacy verklaring congo-1960.be

Congo Reis Mar Del PlataCongo-1960.be is begaan met uw online privacy en weet dat u daar ook belang aan hecht. Daarom doen we ons best om uw privacy in relatie tot het gebruik dat u maakt van deze website te respecteren.

Op deze website van Congo-1960 worden op verschillende plaatsen persoonsgegevens verzameld.

Dit kan gebeuren via elektronische formulieren die u dient in te vullen, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief, wanneer u informatie vraagt of deelneemt aan een van de wedstrijden of jouw bijdrage, foto of verhaal laat publiceren op de website.

Echter ik probeer zo veel mogelijk met formulieren te werken zodat het actief gedeelte dan ook enkel door mij kan gelezen worden. Ook in het “gastenboek” worden je mail niet openbaar getoond op de website dit om bij jou spam tegen te gaan. Weet dat indien U je mail adres achter laat ergens in het gasten- boek of in het forum je je kwetsbaar opstelt op het internet.

Congo-1960.be  gebruikt de verzamelde gegevens om haar bezoekers de volgende diensten te leveren:

Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website, acties, nieuwsbrief of iets anders. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website per mail via het volgend adres webcreator Congo-1960.be Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Als u besluit iets te publiceren op de site, kunt u zelf kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. U mag ook met initialen werken maar de auteur moet gekend zijn bij de webcreator webcreator Congo-1960.be. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.

Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en e-mailadres. Deze gegevens gebruiken we om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en de respons op onze marketingacties te meten.

Congo-1960.be  verkoopt uw gegevens niet

Congo-1960.be  zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze helpers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Congo-1960.be gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens je bezoek bij Congo-1960.be  geen cookies ontvangt.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Congo-1960.be  dan kunt u contact met mij opnemen. In geval wijziging van onze Privacy Policy nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

webcreator Congo-1960.be


Congo-1960 ne vend pas vos données.

Congo-1960 ne vendra pas vos données a des tiers et les communiquera a des tiers uniquement dans le cadre d'execution de votre commande. Nos collaborateurs et tiers contactés par nous sont tenus a respecter la confidentialité de vos données.

Cookies

Les cookies sont des petits éléments d'information qui sont placés sur votre ordinateur par votre navigateur. Congo-1960 emploie les cookies afin de vous reconnaitre lors de vos prochaines visites. Ils nous mettent en mesure de rassembler des informations sur l'emploi de nos services et de les corriger, améliorer et adapter aux souhaits de nos visiteurs.

Si vous avez encore des questions concernant la convention "vie privée" de Congo-1960.be vous pouvez toujours me contacter. Si la convention "vie privée" était modifiée alors vous trouverez les informations les plus récentes sur cette page.

webcreator Congo-1960.be

Déclaration de vie privée.

Congo Reis Mar Del PlataCongo-1960 est concerné par votre vie privée en ligne et sait que vous y attachez de l'importance. C'est pourquoi nous faisons de notre mieux pour la respecter en relation avec l'emploi que vous faites de ce site web.

Sur ce site Congo-1960, des données personnelles sont récupérées en plusieurs endroits.

Ceci peut se faire au moyen de formulaires que vous devez compléter lorsque vous vous abonnez à notre Newsletter, lorsque vous demandez des informations, participez à un des concours ou bien faites publier votre contribution, photos, histoire sur le site web.

J'essaye cependant de travailler le plus possible avec des formulaires car la partie active ne peut être lue que par moi.  Dans le "livre d'or" nous ne publions pas votre adresse mail, ceci afin de vous éviter des spams. Sachez que si vous publiez votre adresse mail quelque-part dans vos messages de ce livre d'or ou bien sur le site vous vous rendez vulnérable sur la toile.

Congo-1960 emploie les données récupérées pour offrir aux visiteurs les services suivants :

Nous employons votre adresse mail afin de vous informer du développement du site, d'actions, newsletter ou autres. Si vous n'appréciez plus vous pouvez toujours vous désinscrire sur le site web par mail a mon adresse.

Les données concernant les visites de notre site et les commentaires que nous recevons de nos visiteurs nous aident a mieux développer et améliorer notre site.

Si vous désirez publier quelque chose sur le site, vous pouvez choisir vous même quel nom ou info personnelle a mentionner. Vous pouvez aussi employer des initiales mais Martine Delcol, la webcreator, doit en connaitre l'auteur. Nous sommes intéressés par les avis des visiteurs mais nous nous réservons le droit de refuser les textes n'étant pas en concordance aux conditions du site.

Si vous réagissez a une action ou réponse à une question d'un concours, nous demandons votre nom, adresse et adresse mail et employons ces données pour parfaire cette action, publier le(s) gagnant(s) et mesurer les réponses aux actions de marketing.

Congo-1960 ne vend pas vos données.

Congo-1960 ne vendra pas vos données a des tiers et les communiquera a des tiers uniquement dans le cadre d'execution de votre commande. Nos collaborateurs et tiers contactés par nous sont tenus a respecter la confidentialité de vos données.

Cookies

Les cookies sont des petits éléments d'information qui sont placés sur votre ordinateur par votre navigateur. Congo-1960 emploie les cookies afin de vous reconnaitre lors de vos prochaines visites. Ils nous mettent en mesure de rassembler des informations sur l'emploi de nos services et de les corriger, améliorer et adapter aux souhaits de nos visiteurs.

Si vous avez encore des questions concernant la convention "vie privée" de Congo-1960.be vous pouvez toujours me contacter. Si la convention "vie privée" était modifiée alors vous trouverez les informations les plus récentes sur cette page.

webcreator Congo-1960.be