Personnages van de Vrijstaat ten tijde van Leopold II

Benaderingen van XIX siècle: Afrika bleef grotendeels een « terra incognita »

Congo 1960: bulletin periodique

DE EERSTE VERKENNINGEN VAN DE KONGO - (1798-1876)

Heb je ook documenten om delen met ons via de website met betrekking tot de ontdekkingsreizigers van de onafhankelijke staat Congo ? Aarzel niet en schrijf ons.

Edmond Hanssens, "onze ontdekker van den Kongo"

[link]

Edmond Hanssens werd geboren te Veurne op 26 juli 1843 als zoon van de ontvanger van Registratie en Domeinen, Johan Jozef Hanssens, een Bruggeling van 41 jaar. De moeder van Edmond was Victoria A.P. Pluvier, 36 jaar, dochter van een welstellende zakenman uit St.-Winoksbergen (Frankrijk). Het gezin woonde volgens het bevolkingsregister van 1847 in de Noordstraat 32 te Veurne op de hoek van de Vesten (nu Astridlaan, eigendom van Dr. Dumoulin). Dat bestond nog uit twee oudere broers, Alphonse, 13 jaar oud en geboren in Nieuwpoort, en Gustave, geboren in Roeselare en 8 jaar ouder dan Edmond. Met daarbij een dienstmeid, Charlotte Boudeweel, 19 jaar oud. In 1850 werd het gezin uitgeschreven voor Lokeren

Info

Ook op het internet gelden de auteursrechten. Werken die auteursrechtelijk beschermd zijn, zoals tekeningen, foto's, muziek, film en software, mag u niet verspreiden via het internet zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.
Een auteur van een programma kan de namaker van zijn werk strafrechtelijk laten vervolgen, maar dat kan alleen als het namaken kwaadwillig of bedrieglijk is gebeurd. Niet alleen de namaker is strafbaar, ook wie namaakprogramma's voor handelsdoeleinden verkoopt, in voorraad heeft voor verkoop of invoert in België, overtreedt het auteursrecht.
Delcol Martine