Congo 1960

Zijn verleden, zijn evolutie - De Expedities van de Congo Vrijstaat.

Ontstaan van het koninkrijk Kongo

Volgens de mondelinge overlevering is het koninkrijk Kongo gesticht rond 1400 bij de verovering van het toenmalige koninkrijk Kabunga door Lukena lua Nimi, heerser over Mpemba Kasi en het koninkrijk Mbata.

Mbanza, de hoofdstad van Mbata, werd ook de zetel van de nieuwe koning ? de Mwene Kongo ? en daarmee de hoofdstad van het rijk. In de vijftiende en zestiende eeuw werd dit koninkrijk geleidelijk uitgebreid, zowel door vrijwillige annexatie als door verovering .

Aan het eind van de vijftiende eeuw kwam Kongo door de ontdekkingsreiziger Diogo Cão in contact met Portugal. De koninkrijken Portugal en Kongo sloten een bondgenootschap, hetgeen onder andere tot gevolg had dat Kongo in beperkte mate slaven ging leveren, terwijl Portugal huurlingen leverde voor het Kongolese leger. Naast economische belangen was een belangrijke prioriteit van de Portugezen de bekering van de Kongolezen tot het christendom.

In 1491 liet de toenmalige koning Nzinga a Nkuwu zich dopen door Portugese missionarissen, samen met een deel van de Kongolese adel.

In 1518 werd in Rome een Kongolese koningszoon ook tot de eerste bisschop van Kongo benoemd.

Tot ongenoegen van de Mwene Kongo werd echter het benoemingsrecht van deze bisschoppen verleend aan de koning van Portugal.

Ook de slavenhandel zorgde voor conflicten tussen beide koninkrijken. Hoewel officieel verboden, ondernamen Portugese slavenhandelaren roofexpedities om te voorzien in de grote behoefte aan slaven van de nieuwe plantages in Brazilië.

In 1525 deed de koning van Kongo nog een (tevergeefs) beroep op de koning van Portugal om een einde te maken aan de ontvolking van zijn rijk door de slavenhandel. Naar schatting werden in ongeveer een eeuw tijd een half miljoen Kongolezen als slaaf verscheept