Congo 1960

Zijn verleden, zijn evolutie een wereld vol herinneringen, geschiedenis en nostalgie

Enkele bijdrage van Auteurs.

Heeft U een artikel geschreven ?
Aarzel niet en publiceer uw artikel op «www.congo-1960.be».
Beste Lezers, ik zoek auteurs die hun schrijverstalent hier willen delen op de site uiteraard op regelmatige basis en of minstens 5 artikels kunnen voorleggen ivm ons koloniaal systeem, leven , en of indrukken tijdens hun reizen naar Congo.
Bij deze doe ik ook een oproep aan de verenigingen om hun artikels hier kenbaar te maken als tegenprestatie vraag ik dat U eveneens onze site kenbaaar maakt in je ledenblad en site , U kan kiezen om je mail en of vereniging te vermelden in het artikel, zo weten de lezers een beetje wat reilt en zeilt in het milieu van " Blogs, Kranten, Oud Kolonialen en of Verenigingen".

Jessy Maesen

Jessy is geboren op 22 november 1949, studeerde Romaanse filologie aan de KUL, is getrouwd met Roger Knaepen met wie ze drie kinderen heeft en woont sinds 1999 in Heers.

Toen ze vier jaar was, vertrok ze met haar ouders naar Congo.

Daar leerde ze schrijven en lezen… in het Frans. Er ging een wereld voor haar open: lezen en schrijven werden een dagelijkse bezigheid.

Jessy schrijft hierover :

«Ik had er echt nood aan om mijn eigen wereld te 'herscheppen'. Maar al die schrijfsels van me belandden steevast in een la. Tot mijn echtgenoot en kinderen mij vroegen waarom ik in het Frans bleef schrijven. Daar was ik nog nooit blijven bij stilstaan. En toen ben ik beginnen vertalen wat ik had geschreven kort nadat we in 1960 uit Congo terugkwamen: mijn herinneringen aan mijn kinderjaren (dus geen fictie). Het resultaat vonden de kinderen zo interessant dat ik daar een roman (wel fictie dus) van heb gemaakt en op hun aandringen heb ik die tekst naar de uitgeverij Zuid & Noord gestuurd.»

Jessy is auteur van verschillende boeken waaronder

Lees meer via deze link


Bruno Brasseur & Guido Nys

TUSSEN VONK EN OMROEP Draadloze communicatie in België en Kongo 1900-1918

Guido Nys. Via zijn opleiding als burgerlijk ingenieur elektronica en de radiohobby van zijn vader geraakte hij geïnteresseerd in oude radio's, en later in de geschiedenis van de radiotechniek. Eerst schuimde hij de rommelmarkten en het internet af naar oude documenten. Het idee kwam op om over deze geschiedenis een boek te schrijven. Na contact met Bruno Brasseur ontstond het idee om samen te werken. Nu werden vooral gedurende zes jaar Belgische en Franse archieven bezocht en leerden we Pierre Braillard kennen, de zoon van Raymond. Voor mij was deze zoektocht een werkelijk avontuur, dat uitmondde in dit boek.

Bruno Brasseur. Bouwde zijn eerste lampenversterkertje bijna 40 jaar geleden (werkt nog uitstekend). Was werfleider in de sector industriële dakbedekkingen en metalen bekledingen. Hij volgde een elektronica-opleiding met cursussen van Eurelec en Dirksen. Later werd hij zendamateur (ON4CFN) en daarna vele jaren secretaris van het Olens radiomuseum, waar hij in 2005 een eerste bericht las over de radioconcerten van Laken. De trein was vertrokken, mijn boek "Hallo, hallo, hier radio Laken…" verscheen in 2010.

De samenwerking met Guido Nys was al enkele jaren gestart. Voor hun beiden was de constante zoektocht zo boeiend omdat de hele geschiedenis nog moest opgebouwd worden. De Belgische radio start vanaf nu niet meer in 1930, noch in 1923, maar in 1914! De beginjaren van de Belgische radiotelegrafie worden in een eerste hoofdstuk kort weergegeven. Ze worden gevolgd door een sterke uitweiding tot augustus 1914 over de gebeurtenissen te Laken, in de campagne Lacoste, onderdeel van het koninklijk domein: de praktische telegrafieschool voor de opleiding van blanke en zwarte marconisten, de grote zender met als topprestatie de radiotelegrafische verbinding met Boma, de toenmalige hoofdstad van Kongo, en de fameuze radioconcerten die officieel startten op 28 maart 1914, nu 100 jaar geleden, en slechts onderbroken werden door de grote oorlog. Gelijklopend komt onze ex-kolonie aan bod, waar een grote nood was aan communicatie. De radiotelegrafie was er de oplossing voor het overbruggen van grote dichte oerwouden en dus werd een radionet van verschillende duizenden km aangelegd. Maar daar laten we het niet bij. We gaan het leger volgen van bij zijn eerste voorzichtige pasjes met de klos van Ruhmkorff en de coherer, tot zijn sterke bijdrage aan de ontwikkeling van de Belgische radiotelegrafie, vooral gedurende de oorlog. Te Calais werd een grote Belgische telegrafiedivisie uit de grond gestampt: radioposten op automobiel, in loopgraven en vliegtuigen. Het begin van de oorlog wordt dag na dag door Raymond Braillard weergegeven, en de opmars van de TSF in de oorlog aan het Kongolese oostfront wordt op de voet gevolgd. En we mogen tenslotte de raadselachtige zender-ontvanger niet vergeten, die in het geheim onder de neus van de Duitsers en de Nederlanders gebouwd werd te Baarle-Hertog, onze enclave in Nederland. Deze zoektocht wordt opgefleurd met prachtige bladvullende gedigitaliseerde Fotos van originele glasplaten, met als kers op de taart een klein filmfragment op CD van "Le diamant noir" uit 1913, over de installaties in volle werking in in de villa Lacoste te Laken.

lees meer via deze link


Eddy Merveillie

Eddy reist nog regelmatig naar Congo .

Hij is een "fier lid" van de vereniging "Mohikaan" en bewerkt de site ook van deze vereniging met de middelen en tijd die hij eraan kan spenderen en af en toe laat hij enkele artikels hier publiceren op de site www.congo-1960.be.

Biographie :

Heeft een familiaal Congo-verleden. (ouders leefden en werkten in de Evenaarsprovincie).

Is passioneel bezig met de studie van het heden en het verleden van Congo.

"Licentiaat in de Bestuurswetenschappen"

"Adjunct van de Directeur bij de Vlaamse Sociale Bescherming"

"Schrijft over Congo vroeger en nu"

Lees meer via deze link


André de Maere

Voor congo-1960.be heeft André de Maere enkele artikels toevertrouwd aan de site.

U kan ze hier nalezen

 

Hij was ook voorzitter van de vereniging KUBOL tot begin 2016, deze site is eveneens de moeite om eens te doorzoeken, ik zie dat er sinds korte tijd veel wordt aangepast dus hou de vereniging in het oog er komen zeer interessante artikels op deze website.

 

Sinds dit jaar 2016 wordt de fakkel overgenomen door een nieuwe voorzitter.

André de Maere d’Aertrycke

Administrateur de Territoire Hre