Wist U dit ?

Onder de Baobab .. palaveren we onder elkaar.

Logo Congo-1960

Wist U Dit : 2019

en als U ... mee Palavert onder de Baobab ... dan kan men over van alles palaveren

wat kan U ons vertellen?

De scarabee is de logo van congo-1960.be.

De Scarabee wordt gezien als het symbool van wederopstanding en onsterfelijkheid vanwege de vergelijking met de dagelijkse opkomende zon. Het symbool is ontleed aan een in Egypte veel voorkomende kever, die haar eitjes in een balletje mest legt. Doordat de kever deze bal voor zich uit rolt werd deze beweging vergeleken met de zon in zijn omloop langs de hemel. Het begraven van de bal was symbolisch de ondergang van de zon, waaruit met elke zonsopgang nieuw leven voortkomt.

Zo werd de scarabee, wat letterlijk betekent 'tot leven komen', in verband gebracht met vernieuwing, wederopstanding, onsterfelijkheid, potentie, voortplanting en wijsheid. Vanwege de ronde vorm werden de mestballen in verband gebracht met de zon en daarmee met Chepri, de god van de opkomende zon die als het ware iedere dag een nieuwe zon schiep. Omdat de bal levende kiemen bevatte, die zich in de hitte ontwikkelden tot kevers, werd het ook het symbool van de vruchtbaarheid en scheppingskracht.

Zo zouden ook de twee helften van de scarabee onze linker- en rechterhersenhelft vertegenwoordigen. De linker heeft te maken met het denken, de rechter met het gevoel. Wanneer we deze twee helften goed hebben ontwikkeld en ze in balans zijn, handelen we vanuit onszelf en onze eigen kracht.


Ga naar de documenten van vorige jaren : 2018 | 2017 | 2016 | 2010-2015

(Photo rijk van de Koning van Kongo tekening 1677 in San Salvador) toen werd het wel met een K geschreven ..

Kongo betekent "jager" in het Kikongo, een van de oorspronkelijke talen die in het zuidwesten van Congo wordt gesproken en was eveneens de naam van een prekoloniaal koninkrijk. In de periode 1971-1997 werd het land Zaïre genoemd. Maar nu is het terug Congo en of een democratische republiek. Het gebied waar nu de Democratische Republiek Congo is, was 10.000 jaar geleden al bevolkt.

Van 2000 v.Chr. tot 500 na Chr. kwamen migratiegolven van Bantoe het land waar nu Congo (de Republiek Congo inbegrepen) is binnen vanuit het noordwesten, waarbij de oorspronkelijke pygmeebevolking naar het zuiden verdreven werd. De etnische diversiteit werd aangevuld met daaropvolgende migraties vanuit Darfoer en Kordofan in Soedan in het noordoosten, en vanuit Oost-Afrika in het oosten. Hierdoor werd de Bantoe-taalfamilie ook de overheersende talengroep. (bron wikipedia)