O.T.R.A.C.O. - U.N.A.T.R.A. | Zijn verleden en evolutie - Son passé et évolution.

Boten, Treinen, Vliegtuigen, Vervoer, Films, Havens, CMB,
Bateaux, Trains, Aviations, Transports, Films, Les Ports, CMB

Logo Congo-1960

Het Transport in Belgisch Congo - Les transports au Congo Belge.

Wij willen graag met deze website hulde brengen aan het prachtig werk dat door OTRACO tot stand werd gebracht, evenals haar duizenden agenten, die zonder enige onderbreking hebben bijgedragen tot de uitbouw van de installaties en tot de rationele aanwending van de transportmiddelen. Alleen door de bemiddeling van OTRACO kon de aangewezen verkeersweg , de Kongostroom met zijn zeer wisselend debiet, ten volle benut worden. Hierdoor diende OTRACO de stroom als het ware aan zich te onderwerpen om hem bevaarbaar te maken en op sommige plaatsen zijn taak aan de spoorweg over te dragen.
Wij zijn fier bij de gedachte dat OTRACO een van de mooiste instellingen was die door de Belgische Administratie aan het onafhankelijke Congo werden overgedragen.   
Bent U een van deze agenten geweest of als kind in Congo verbleven, deel dan je ervaringen of herinerringen met ons mee en wij zetten het op deze website zodat deze mooie verwezenlijkingen niet verloren gaan.
Van Zaelen E,
Nous voulons que ce site web rends hommage à l'excellent travail que l'OTRACO, ainsi que des milliers de ses agents, sans aucune interruption, ont contribué à l'élaboration de l'installation et à l'utilisation rationnelle des moyens de transport. Seulement à travers la médiation de l'OTRACO était désigné comme le trafic de la route , le fleuve congo avec très variable débit, seront pleinement exploités. En conséquence, le débit, telle qu’elle devait, OTRACO servi se soumettre à lui pour rendre navigable
Nous sommes fiers à l'idée que l'OTRACO l'un des plus beaux paramètres ont été fournis par l'Administration Belge au Congo indépendant ont été transférés.
 Êtes-vous l'un de ces agents ou un enfant de la colonie Belge , partager vos expériences ou mémoire avec nous et partager le sur ce site pour que ces belles créations reste vivante au public qui s’y intéresse. Van Zaelen E,

De rol van de Belgen in de ontwikkeling van de transportmiddelen 
Le rôle des Belges dans le développement des moyens de transport

De eerste Hekwielers op de Congostromen

Het is een type rivierschip van de 19de eeuw dat gebruikt werd in onze ex-kolonie Congo, vooral op de rivieren met ondiepe wateren waar veel drijfhout en zandbanken een gevaar voor de scheepvaart vormde .

 
Foto : De hekwieler "Baron Dhanis"

Voorwoord

Alleen door de bemiddeling van OTRACO kon de aangewezen verkeersweg , de Kongostroom met zijn zeer wisselend debiet, ten volle benut worden. Hierdoor diende OTRACO de stroom als het ware aan zich te onderwerpen om hem bevaarbaar te maken en op sommige plaatsen zijn taak aan de spoorweg over te dragen. Wij zijn fier bij de gedachte dat OTRACO een van de mooiste instellingen was die door de Belgische Administratie aan het onafhankelijke Congo werden overgedragen.

Het Unatra bedient de grote strook Leopoldstad—Stanleystad en de voornoemde bijrivieren.

Het materiaal van het Unatra bestaat uit vrachtschepen van 30 tot 800 ton met lichters van 40 tot 800 ton.

Sleepers, waarvan de drie krachtigste zijn de Kalina (900 P.K.), de Wangata en de Galiema (ieder van 750 P.K.) en negen snelvarende boten, speciaal voor het vervoer van passagiers

De postdiensten op de Congo en op de Kasai werden verzekerd door de oude, bijna legendarische stemwheelers zoals de Kigoma de Micheline, Bermime, Eendracht en Luxembourg, die met stoom werden aangedreven.

Gezamenlijk boden deze boten slaapgenheid aan 275passagiers in 1 ste klasse en aan 284 i n 2de klasse. Voor deze laatste categorie wordt gewoonlijk de naam "dekpassagiers" gebruikt.

In 1937 werd de capaciteit van deze grote postboten verhoogd door het inleggen van de s.w. Reine Astrid met 87 slaapgelegenheden in 1ste klasse. Dit is eigenlijk de oude s.w Afrique, die in 1932 door UNATRA van SOCCA (Société Commerciale du Centre Africain) werd overgenomen en als passa-giersboot werd uitgerust.

Havens van Kigoma en Dar-Es-Salaam.

Een overeenkomst met Engeland (gevolg van de overwinning door Belgische troepen in Oost Afrika 1914-1918) heeft ons, benevens andere voordelen op economische gebied, de vergunning van een tolvrije haven met eigen basis verzekerd. De haven bestaat uit 200 meter oever op 60 meter diepte te Kigoma, en uit 226 meter kaai en een concessie van 2000 m2, te Dar-Es-Salaam.
We hebben er magazijnen en het nodige materiaal voor het lossen en laden van de schepen

(Bron Otraco Bulletin)

Nederlands Français

De eerste Hekwielers op de Congostromen

Les Chantiers Navals à l'OTRACO en 1960

De Scheepswerven bij OTRACO in 1960

Texte extrait de l'ouvrage - Les belges à l'étranger

Hulde aan de stichters van OTRACO (Hoofdstuk 1)

Le Roi Baudouin a bord du Charlesville

De Waterwegen van OTRACO - Evolutie van het Verkeer 1935 - 1960

1935 - 1960 ADAPTATION AU TRAFIC

De rol van de Belgen in de ontwikkeling van de transportmiddelen in Kongo-Zaïre en overzee 

Le pointeur sur le fleuve Congo

Hoe oud moest je zijn om een helm te “moeten” dragen ?

Réveillon de Noël à M'budi

BelgischeScheepvaartmaatschappij-CMB.html

Un Canular

Belgisch Congo in oorlogstijd-1940-1945

Le Congo belge en guerre 1940-1945

Een draagbare Stoomboot de Stanley

..

Getuigenis Jean Hellebosch

..

Reis Mar del Plata November 1946 

..

Tussen Schelde en de Congostroom

..

Een school voor olifanten

..

CMB heeft 2,5 miljoen euro sponsoring

..

..

..

 
Website OTRACO UNATRA

over te dragen

a reporter

OUde Stoomboten le lancement de l'Anversville à Glasgow
De eerste Hekwielers op de Congostromen centre-medical
De Rivierboten van Unatra en otraco op de Congostroom deel 1

De Rivierboten van Unatra en otraco op de Congostroom
deel 2
Par Jean Pierre COLIN

SOUVENIRS DU CONGO-BELGE 1


SOUVENIRS DU CONGO-BELGE 2
  

SOUVENIRS DU CONGO-BELGE 3

SOUVENIRS DU CONGO-BELGE 4 + 5 ?

SOUVENIRS DU CONGO-BELGE 6
Belgische ingenieurs moesten een spoorweg aanleggen die Matadi met Leopoldstad ging verbinden. Le baudouinville
Luchtverbindingen. De matadi a leopoldville
Het Hydrografische werk van J.Lauwers - De Congostroom Trains
Het Vervoer van de Ivoorhandel La Construction Du Chemin de Fer Du Bas-Congo
Ontstaan van Leopoldstad Les grands travaux de Port Congo
Dokken-Ndolo voyage-cardinal-van-Roey
De Havens aan de Congostroom tijdens de kolonie deel 1

De Havens aan de Congostroom tijdens de kolonie deel 2
Le Port De Boma
In 1951 ging OTRACO over tot een heraanleg van zijn werf te N'Dolo Le Ports de Matadi et D'Ango-Ango
De haven van Matadi Port De Léopoldville-Est
  Port de Stanleyville
CMB BROCHURE 1954 VAN VOLGENDE CONGOBOTEN Albertville, Leopldville, Elisabethville, Baudouinville, Charlesville. Port de Kongolo
  Port de Kabalo-Albertville
  La Sabena a 25 Ans
  M.A.S. Société de Transport
Een school voor Olifanten L'ENTRETIEN DES ELEPHANTS DOMESTIQUES.
Bananen uit onze Belgische Kolonie FILMS

---