Welkom - Bienvenue

Equateur | Katanga | Kasaï | Kivu | Leopoldville | Orientale | Ruanda Urundi

Logo Congo-1960

VOORWOORD

Bij het doorbladeren van het vijfde volume van de Belgische Koloniale Biografie, gepubliceerd door de Koninklijke Akademie voor Koloniale Wetenschappen, zullen de lezers vaststellen dat er, naast biografiën gewijd aan de personen die een rol gespeeld hebben in de geschiedenis van Belgisch Congo, zich kortere biografiën bevinden van kolonialen die geen enkel spoor hebben achtergelaten in de geschiedenis maar die doch pioneers waren van het eerste uur.

Laten we even herhalen dat de Belgische Koloniale Biografie niet uitsluitend een wetenschappelijk of historisch werk is, maar vooreerst een bedrijfsherdenking van wat de Belgen hebben verricht in het hart van Afrika sinds tachtig jaar op initiatief van koning Leopold II.
Bijgevolg moest het dus ook de herdenking bevatten van deze bescheiden mensen die een onmisbare hulp verleenden aan de grote chefs.  Zij aarzelden niet om naar Congo te varen wanneer dit nog als zottigheid werd beschouwd. Ginder was hun leven vermoeidheid en ontberingen waarvan men hedentendage geen idee heeft ; velen werden al na enkele maanden in de Afrikaanse grond begraven.

Deze dappere mensen, waarvan de namen het risico liepen voorgoed vergeten te zijn, verdienden ook een vermelding in een Biografie die op levendige wijze aantoont dat België,  dank zij alle klassen van de bevolking, vanaf het begin geassociëerd was met het koloniale werk.

Dit is een belangrijke vaststelling  wanneer de kolonisatie zo vele vijandigheid en onbegrip kent. De aanwezigheid van deze bescheiden pioniers toont aan dat de eerste Belgische vestigingen in Congo niet kapitalistisch waren noch gereserveerd aan een militaire kaste.

Bijgevolg mag België op het zelfde niveau worden gezet van de andere Europese volkeren die, door un koloniale daden, een grote dienst hebben verleend aan de wereld.

Het is dank zij deze volken - en hen alleen - dat de wereld zich de laatste vier eeuwen uitbreidde,  dat nieuwe beschavingsprincipes zich overal hebben uitgebreid  en dat kostbare materies over de hele wereld werden verspreid.

Wat de fouten ook mogen zijn van deze koloniserende volken, laten we deze aanwinsten niet vergeten

Het zou wenselijk zijn dat dezen steeds in de gedachten blijven van diegenen die absoluut de verstandhouding willen tussen de Europese volkeren door onder andere de verwezenlijking van Eurafrique. Deze verstandhouding kan niet alleen worden gerechtvaardigd door materiële belangen. Die zou verstevigd kunnen worden door een gemeenschappelijke fierheid ttz door de herinnering van de bewezen diensten door koloniaal Europa aan de hele mensheid.

F. DELLICOUR, Président de la Commission de la Biographie Coloniale Belge.

Losse vertaling van originele franse tekst

Met dank voor de vertaalster Brigitte Bequet.


Mededeling aan Auteurs.

update 01-01-2018

Martine Delcol

Schenkt u ook een boek - vous nous offrez aussi un livre ?

Geachte Mevrouw, Geachte Heer,

Bij deze wensen wij U te vragen of U dit jaar de site congo-1960 nogmaals zou willen sponsoren door ons  een aan te bieden, uiteraard boeken die een verband hebben met Congo.

De voorwaarden  zijn wat veranderd en gemakkelijker dan voordien.

Vanaf 1 aangeboden boek  zal Uw publiciteit verschijnen op onze site en dit gedurende minstens 1 jaar op de vlaamse of franse sectie, dit uiteraard volgens de taal van uw boek.

Vanaf een schenking ter waarde van 60 € aan boeken verschijnt de publiciteit op alle nederlandstalige, franstalige en tweetalige pagina’s aan de rechterzijde van de website.

Naast onze website die talrijke dagelijkse bezoekers telt  hebben we nu ook een heel actieve groep op Facebook , genaamd “Verleden en heden van Congo ”. Die telt nu reeds meer dan 1400 leden

U wordt er lid van  op simpele aanvraag. Deze groep geeft meer informatie over de presse en artikels die verschijnen op internet en u kunnen interesseren.  U bent vrij om er zelf Uw boek aan te kondigen of eventueel een debat errond te organiseren, wij houden de groep in de gaten en er zijn uiteraard regels aan vooraf verbonden.

Wij danken U voor Uw blijvend vertrouwen en trouw, en hopen nog lang te kunnen genieten van Uw bestendige steun.

Hoogachtend, 

- Enkele sponsoren doorheen de vorige jaren

    Delcol Martine ,